Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn-Hữu-Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn-Hữu-Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

25/09/2019

Chuyên đề: Thi sĩ Hàn Mặc Tử - Tác gia, tác phẩm và tiếp nhận

Chuyên đề: Thi sĩ Hàn Mặc Tử - Tác gia, tác phẩm và tiếp nhận

Chuyên đề

THI SĨ HÀN MẶC TỬ - TÁC GIA, TÁC PHẨM VÀ TIẾP NHẬN

(Quy Nhơn, ngày 21/9/2019)


PGS.TS. NGUYỄN HỮU SƠN
(Viện Văn học)
20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.38259006; 0913031635

Chuyên đề gồm ba nội dung chính: Tình hình văn bản - Quá trình tiếp nhận Hàn Mặc Tử qua các thời kỳ - Tiếp nhận Hàn Mặc Tử sau Đổi mới (1986) và định hướng nghiên cứu hiện nay…

I. TÌNH HÌNH VĂN BẢN THƠ VĂN HÀN MẶC TỬ

1. Về nguồn thơ Hàn Mặc Tử trên báo Công luận

Thi sĩ Hàn Mặc Tử (1912-1940), còn có các bút danh Hàn Mạc Tử, Minh Duệ Thị, P.T, Phong Trần, L.T, Lệ Thanh, Lệ Thanh nữ sĩ, Lệ Giang, Sông Lệ, Mộng Cầm, Trật Sên, Cụt Hứng, Foong Tchan, Mlle Phương Liên, Anh Hoa, Cô Đài Trang, Cô Bạch Bình Giang…; từng cộng tác với các báo Tiếng dân, Phụ nữ tân văn, Thực nghiệp dân báo, Sài Gòn, Tân thời, Người mới, Ngày nay, Tin tức, Công luận, Trong khuê phòng, Đông Á tân văn, Impartial, Opinion, La Lutte… Theo quan sát của chúng tôi, công trình sưu tập văn bản học tốt nhất về Hàn tính đến nay chính là Hàn Mặc Tử - Tác phẩm, phê bình và tưởng niệm (Tái bản. NXB Văn học, H., 2002; 528 trang) của nhà nghiên cứu Phan Cự Đệ (PCĐ, 1933-2007). Trong sách Thơ Hàn Mặc Tử (NXB Văn hóa – Thông tin, H., 2001; 342 trang), soạn giả Mã Giang Lân (MGL) dựa vào thống kê của Phạm Đán Bình (Tin nhà, Paris, số 2-1991) cho biết thêm nhan đề 18 mục bài viết của Hàn, đồng thời xác định “thơ Hàn chúng ta mới được đọc chừng 150 bài, còn thất lạc đâu đó” và kỳ vọng: “Cái phần chìm khuất kia hy vọng sẽ dần dần được kiếm tìm, bồi đắp, sung mãn”…