Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn-Trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn-Trung. Hiển thị tất cả bài đăng

30/07/2017

Trương Vĩnh Ký và Phan Khôi trong loan báo Tin Mừng cho người Việt Nam

Trương Vĩnh Ký và Phan Khôi trong loan báo Tin Mừng cho người Việt Nam( Trích )

Trương Vĩnh Ký, người giữ lửa cho tiếng nói Nam Kỳ

( Bài viết của Nguyễn Văn Sâm )

Quyển Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký là quyển sách bán chạy nhứt và đi vào lòng dân chúng nhiều nhứt trong số hàng trăm tác phẩm của nhà văn nầy. In tới lui nhiều lần, năm 1914 đã in tới ngàn thứ chín trong một quốc gia lúc đó dân số chưa đầy 15 triệu với đường xá lưu thông không thuận tiện, sách báo in ở Sàigòn lưu hành ra Trung và Bắc không phải là chuyện sanh lợi. Những lần in không đề tái bản lần thứ mấy và in với số lượng bao nhiêu thì phải nói là cơ man. Khi quốc ngữ phát triển đã vững vàng thì quyển sách nầy lại là món hàng được các nhà xuất bản ưa chuộng.
Tại sao quyển truyện khổ nhỏ mỏng chưa tới 100 trang nội dung thì chẳng có gì gọi là hấp dẫn lại có sức thu hút như vậy?