Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn-Văn-Học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn-Văn-Học. Hiển thị tất cả bài đăng

15/11/2021

Chùm thơ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn-Nhiều tác giả

Chùm thơ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn-Nhiều tác giả


Hằng năm Hội Thánh dành trọn những ngày trong tháng 11 để tưởng nhớ đến các đẳng linh hồn. An ủi người quá cố và gây ích lợi cho người còn sống luôn là những thao thức của mỗi người tín hữu. Tháng này là "Một Tháng với những người bạn của chúng ta Các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục, biết các ngài, cầu nguyện cho các ngài và giải thoát các ngài" (tựa đề tập sách của cha Martin Berlioux).
Với truyền thống và tâm tình ấy, BBT xin gửi tới quí tác giả và quí độc giả chùm thơ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn của nhiều tác giả: Mai Đệ Liên, Quyên Di, Đình Chẩn, Nguyễn Văn Học, Mic Cao Danh Viện, ả giang hồ, Lan Mary.

BBT 

Tâm Tình Tháng 11

13/11/2021

12/11/2021

10/11/2021

09/11/2021

08/11/2021

07/11/2021

04/11/2021