Hiển thị các bài đăng có nhãn Nt-Maria-Trần-Thị-Ngọc-Hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nt-Maria-Trần-Thị-Ngọc-Hương. Hiển thị tất cả bài đăng

22/02/2018

Một giải pháp có sức thay đổi cho năm mới

Một giải pháp có sức thay đổi cho năm mới

Nếu bạn thực sự muốn thay đổi, thì bạn hãy nhận biết lời của Thiên Chúa.


Mỗi năm mới cho chúng ta một thách đố và một cơ hội lý thú. Khi một năm mờ dần vào dĩ vãng và khi chúng ta đứng bên lề của một khởi đầu mới, hầu như chúng ta tự hỏi mình cách tự nhiên: “Tôi có thể làm gì năm nay để tôi được tốt hơn?”

Một số người lựa chọn sẽ giảm một vài ký hoặc thiết lập một chế độ thể dục mới. Những người khác thì quyết định dành nhiều thời hơn cho gia đình của họ. Tuy nhiên, những người khác lại lập một ngân quỹ mới và đặt một số mục đích tài chánh cho năm. Cuối cùng, những người khác nữa lại chọn hiến dâng năm mới để nhận biết Thiên Chúa mỗi ngày một nhiều hơn.