Hiển thị các bài đăng có nhãn Paul-Ngô-Đình-Thọ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Paul-Ngô-Đình-Thọ. Hiển thị tất cả bài đăng

23/04/2018

Phút suy niệm -- thơ Paul Ngô Đình Thọ

Phút suy niệm -- thơ Paul Ngô Đình Thọ

PHÚT SUY NIỆM


Ngồi lặng lẽ,nguyện cầu và suy niệm
Hướng tâm mình, ngược về thuở hư vô
Nâng tầm thức, gạt bỏ chốn xô bồ
Con được thấy tình Ngài vô bờ bến.

Thiên Chúa đã dành cả tình yêu trọn vẹn.
Cho thân con không lỡ hẹn với đời
Từ hư không, con đã được làm người
Giao trọng trách sinh thành cho cha mẹ
Từ thuở ấu thơ, suốt thời tấm bé
Trong trắng hồn nhiên, tâm hồn trẻ sáng ngời.