Hiển thị các bài đăng có nhãn Phêrô-Lê-Minh-Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phêrô-Lê-Minh-Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

25/10/2017

Vài nhận xét và đúc kết cuộc thi Hoa Núi Rừng III năm 2017

Vài nhận xét và đúc kết cuộc thi Hoa Núi Rừng III năm 2017

VÀI NHẬN XÉT VÀ ĐÚC KẾT
CUỘC THI HOA NÚI RỪNG III NĂM 2017Trong bối cảnh năm Mục vụ của HĐGM VN “Niềm vui-Tình yêu-Gia đình” , Ban Mục vụ Văn hóa Gp Kontum đã tổ chức cuộc thi viết “Ơn cha nghĩa mẹ trong tình Chúa”, nhằm mục đích cổ võ truyền thống đạo hiếu, khuyến khích người làm con bày tỏ lòng tri ân và đáp đền ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, trong môi trường sống đức tin tại các gia đình.