Ánh bình minh trải dài trên mặt biển
Chiếc thuyền trôi trên sóng nước bồng bềnh
Chúa cất lời giảng dạy các môn sinh:
“Này các con nghe lời Cha khuyên nhủ