Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Vinh Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Vinh Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

26/06/2017

Mong chờ một phép lạ

Mong chờ một phép lạ
Đối với Thiên Chúa không có gì là không có thể. (Luca 1, 37)

Lúc nào tôi cũng mang theo một viên đá mầu xám, dù đi chỗ nào viên đá ấy cũng không rời tôi. Cả ngày viên đá ấy nằm trong ví đeo vai của tôi, và đêm đến tôi đặt viên đá dưới gối nằm. Và trên viên đá đã được viết lên ba chữ rất đơn giản: MONG CHỜ MỘT PHÉP LẠ.