Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan-Khôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan-Khôi. Hiển thị tất cả bài đăng

02/02/2019

Phan Khôi (1887-1959): Cuộc đời và sự nghiệp

Phan Khôi (1887-1959): Cuộc đời và sự nghiệp


Bản dịch Kinh Thánh Việt Ngữ mà Cộng Ðồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hiện đang sử dụng đã được dịch sang tiếng Việt cách đây hơn 70 năm. Mặc dù được dịch đã khá lâu, nhưng đây là bản Kinh Thánh Việt Ngữ được tin cậy và sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Phan Khôi là một trong những người đã góp phần trong việc thực hiện bản dịch Kinh Thánh Việt Ngữ đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành


30/07/2017

Trương Vĩnh Ký và Phan Khôi trong loan báo Tin Mừng cho người Việt Nam

Trương Vĩnh Ký và Phan Khôi trong loan báo Tin Mừng cho người Việt Nam( Trích )

Trương Vĩnh Ký, người giữ lửa cho tiếng nói Nam Kỳ

( Bài viết của Nguyễn Văn Sâm )

Quyển Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký là quyển sách bán chạy nhứt và đi vào lòng dân chúng nhiều nhứt trong số hàng trăm tác phẩm của nhà văn nầy. In tới lui nhiều lần, năm 1914 đã in tới ngàn thứ chín trong một quốc gia lúc đó dân số chưa đầy 15 triệu với đường xá lưu thông không thuận tiện, sách báo in ở Sàigòn lưu hành ra Trung và Bắc không phải là chuyện sanh lợi. Những lần in không đề tái bản lần thứ mấy và in với số lượng bao nhiêu thì phải nói là cơ man. Khi quốc ngữ phát triển đã vững vàng thì quyển sách nầy lại là món hàng được các nhà xuất bản ưa chuộng.
Tại sao quyển truyện khổ nhỏ mỏng chưa tới 100 trang nội dung thì chẳng có gì gọi là hấp dẫn lại có sức thu hút như vậy?