Hiển thị các bài đăng có nhãn Song-Thất-Tình-Yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Song-Thất-Tình-Yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

08/05/2018

Tổ Quốc tự do trên đất mẹ tin yêu

Tổ Quốc tự do trên đất mẹ tin yêu


Tôi nhận tình yêu từ lòng mẹ
Và cha tôi dạy lẽ tự do
Đưa tay cho vịn bước dò
Các ngài dưỡng dục chăm lo xác hồn
Những luận lý dại khôn hiểu thuộc
Nghiêm ngọn cờ Tổ quốc giương cao
Thiếu niên Nước Việt tự hào
Tới ngày khôn lớn được trao phận mình.

27/03/2017

Trường Yêu Thiên Chúa

Trường Yêu Thiên Chúa 
Thầy chí ái dạy con học mến
Học yêu thương neo bến thiên thu
Trường Thầy chẳng có ba thù
Có lòng khiêm nhượng đức tu mỗi ngày.
 
Vác thập giá là bài tập mở
Đón niềm vui miệng nở hoa tươi
Vác vai bổn phận con người
Vác bi thương đến, Chúa thời đỡ cho.
 
Bài tập nhỏ yêu trong tâm trí
Luận triết Thần chân lý tình thương
Sẵn sàng an ủi mọi người
Chuyển nguồn ơn thánh phận đời cút côi.
 
Hai giới luật yêu người yêu Chúa
Khắc vào tim, đoan hứa thực hành
Ủ men đấu bột trưởng thành
Muối yêu xát mặn đâm nhành lộc thiêng.
 
Trường Thiên Chúa Phúc Âm sách mới
Chỉ nẻo đường dẫn tới bình an
Tụ về chính cõi Thiên Nhan
Nước Trời xum họp hợp hoan Thánh triều.
 
Song Thất Tình Yêu.
Ngày chay thứ 25 mùa chay thánh 2017.