Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm-Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm-Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng

26/06/2017

Tạ ơn

Tạ ơn


Bài thơ của một tham dự viên cảm nhận trong ngày Đại hội dành cho người khuyết tật mừng lễ Noel.


Con đã lặng lẽ ngồi

Trong góc khuất của đêm