Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôma-Phạm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôma-Phạm. Hiển thị tất cả bài đăng

27/03/2020

“Cầu nguyện khi không thấy thích, vậy đó có thực sự là cầu nguyện không?”

“Cầu nguyện khi không thấy thích, vậy đó có thực sự là cầu nguyện không?”


“Cầu nguyện khi không thấy thích, vậy đó có thực sự là cầu nguyện không?”


Thánh Josemaria Escriva


Việc cầu nguyện hay dâng lễ trong lúc bạn thực sự không muốn làm như vậy, có phải là đạo đức giả không? Hãy xem thánh Josemaria Escriva, vị sáng lập Hội Opus Dei, cho chúng ta lời giải đáp.


“Không cầu nguyện thì làm gì cũng vô giá trị, cầu nguyện có giá trị hơn khi đi kèm với hy sinh” – thánh Josemaria Escriva.

Thánh JoseMaria Escriva là một vị thánh của thời đại cho người giáo dân hôm nay, vị sáng lập Hội Opus Dei, hội được thiết lập để dạy mọi người về ơn gọi nên thánh và về cuộc sống đời thường có thể đưa đến sự thánh thiện.

Trong suốt cuộc đời, ngài được biết đến với khả năng liên kết với người khác, ngài ủng hộ sự hiểu biết và đối thoại. Ngài đặc biệt nổi tiếng với khả năng kết nối với giới trẻ, và là phụ trách việc cổ vũ thành lập nhiều trường học trên khắp thế giới.