Hiển thị các bài đăng có nhãn Tý-Linh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tý-Linh. Hiển thị tất cả bài đăng

04/03/2018

Dâng lời cầu nguyện - Viết theo 10 điều cần khi cầu nguyện của Thánh Augustino

Dâng lời cầu nguyện - Viết theo 10 điều cần khi cầu nguyện của Thánh Augustino

DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN


Viết theo 10 điều cần khi cầu nguyện của Thánh Augustino


Để những khát khao cháy bỏng luôn
Hãy rằng cầu nguyện thẳm sâu hơn
Im lặng tâm hồn luôn gắn bó
Mọi phút giây trôi lòng không sờn.

Cha sẵn sàng ban ơn của Cha
Hơn tình con nhận những món quà
Sẵn sàng đổ xuống nguồn thương xót
Lớn hơn con chạy tránh phong ba.