TM CN B Thường niên 31

GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 12, 28-31)

Một luật sỹ tới gần, xin hỏi Chúa,
Giới răn nào trọng nhất, kính thưa Thầy?
Chúa đáp ngay: Trọng nhất? Hãy nghe đây:
Chính Thiên Chúa là Chúa Ta duy nhất.
Các ngươi hãy kính mến Ngài thành thật,
Hết linh hồn, hết sức và hết lòng,
Đây giới răn thứ hai phải hiệp thông:
Luôn yêu mến tha nhân như mình vậy.


CHÀO MỪNG THI CA CẦU NGUYỆN TRÒN 400 SỐ 


Trăng Thập Tự xin chúc mừng Cao Huy Hoàng (lời ca ngợi cho Ánh Dương rực rỡ trên cao) dù sức khỏe mấy năm qua không ổn định đã chạy suốt một quãng đường dài kỷ lục. Đang khi Mục Đồng của TTT ì à ì ạch chưa tới số 8 thì Chúa nhật 04-11 này Thi Ca Cầu Nguyện của CHH đã tới số 400: 400 tuần cầu nguyện bằng thơ.  (Mỗi kỳ báo trung bình 25 bài thơ, 400 kỳ hơn 10.000 bài thơ ca tụng Chúa.)

Xin chúc mừng Chủ biên Paul Marie và các cộng sự viên của Thi Ca Cầu Nguyện. Xin góp một lời cùng các bạn ca mừng tình yêu và ân sủng Chúa đã dẫn đưa Thi ca Công giáo Việt Nam trên hành trình lịch sử. 

Còn nhớ tháng Mười năm 1978, Thánh Gioan Phaolô II vừa đắc cử Giáo Hoàng đã vói tay kính chào năm 2000 khiến bao nhiêu người trên trái đất được cuốn vào một niềm hy vọng mênh mông. Mười tám năm sau, khi sức khỏe của ngài bắt đầu có vấn đề, Trăng Thập Tự đã nhìn qua bên kia cột mốc 2000 để cầu nguyện cho ngài với bài thơ sau đây. Mến chúc Cao Huy Hoàng và các bạn thơ Công giáo Việt Nam cũng miệt mài với sứ vụ quy tụ lòng người cho Chúa như ngài và như ngôn sứ Êlia xưa.SỨC MẠNH ĐỨC TIN

(Phỏng theo và suy niệm từ Mc 10, 46-52)


Bác Ti Mê - một người mù
Là người hành khất âm u bên đường
Bỗng nghe thấy tiếng lạ thường
Giê Su (Na) Gia Rét qua đường, ai ơi !!!
Anh ta vội rống lên lời:
Con Vua Đa Vít thương tôi khốn cùng…
Chúa liền đứng lại, cảm thông…
Anh ta van lạy: được trông thấy Thầy.

TM CN B Thường niên 29

BAN MẠNG SỐNG MÌNH

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 10, 35-45)


Tin Mừng Chúa dạy hôm nay:
Tông đồ hai vị xin Thầy hứa ban,
Được ngồi tả hữu hai bên
Nơi toà vinh thắng tại thiên của Thầy.
-Chúa rằng: hãy lắng nghe đây,
Các con sẽ uống chén Thầy nay mai.
Lại còn phép rửa bi ai,
Các con cùng chịu cứu đời tội nhân..
Về ngôi tả hữu quyền thần
Cha Thầy tiền định tới dần chẳng sai.

TM CN B Thường niên 27

KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY

(Ảnh hưởng TM Mc 10, 2- 16)


Từ thuở ban đầu Chúa dựng nên
Con người bản tính vẫn hồn nhiên,
Một nam, một nữ bên nhau mãi,
Nên một thịt xương sống đẹp duyên.
***
Thiên Chúa Tình Thương xưa kết hợp.
Ai người ngu dại dám phân ly.
Ngoại tình phải kể là vô đạo:
Định luật thiên nhiên chẳng kể chi…
***


TM CN B Thường Niên 26
Không chống đối là ủng hộ

(Cảm nhận và suy niệm Mc 9,38-42,44,46-47)


Cộng đoàn dân Chúa hôm nay
Nghe lời Chúa dạy điều này phải lo
Rằng khi Gioan tông đồ
Lạy trình lên Chúa dạy cho thế nào:
“Kẻ kia quê quán nơi nao
Dám nhân danh Chúa đẩy nhào quỷ ra?”
Chúng con đã cấm người ta
Chúa rằng: “Điều đó cũng là đáng tin
Các con cứ để họ yên
Phận mình, mình giữ, chẳng phiền việc ai.

TM CN B Thường niên 25

BÀI GIẢNG HUẤN CUỐI CÙNG

(Cảm nhậnvà suy niệm từ: Mc 9.30-37)


Vác thập giá
Chúa loan báo sự chết và sống lại:
Dạy Tông đồ can đảm chịu hy sinh.
Có khổ đau mới được phúc hiển vinh,
Vác thập giá theo Chúa vào Nước Chúa.

Phục vụ hết lòng
Muốn làm lớn hãy hạ mình rốt hết.
Đức khiêm nhu là phẩm giá con người,
Chẳng ai ưa kẻ ngạo mạn khinh đời,
Nhưng coi trọng bậc hiền nhân phục vụ.

Đức hiền lành
Lời Chúa dạy: “Yêu trẻ thơ là yêu Chúa”
Vì trẻ thơ trong trắng và hồn nhiên.
Ai yêu Thầy hãy ăn ở nhân hiền.
Họ sẽ được Cha Thầy yêu mến nữa…

TM CN B Thường niên 24
THẦY LÀ ĐẤNG KI TÔ

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 8, 27-35)


Trên đường công tác hướng linh,
Chúa cùng môn đệ trong tình mến thương.
Bỗng nhiên, Chúa hỏi giữa đường
Người ta đoán, bảo Thầy thường là ai?
Thưa rằng: họ bảo là Ngài
Ê lia cao trọng sống đời tiên tri…
Chúa rằng chớ có hoài nghi
Luôn luôn vững dạ điều gì chẳng sai.

TM CN B Thường niên 23
CHÚA CẢI HÓA ĐỜI SỐNG CON

(Niềm vui qua Tin Mừng Mc 7, 31-37)


Con biết Chúa cho con sáng tai,
Nhưng phần thiêng liêng, chẳng nghe ai,
Bỏ qua lời Chúa trong Kinh Thánh.
Vì vậy con cam chịu điếc hoài.
***
Chúa dựng nên con chẳng để câm,
Nhưng phần thiêng liêng cứ âm thầm
Bao điều nhân ái cần lên tiếng,
Con vẫn e dè chẳng phát âm.
***

Tin Mừng Chúa Nhật B Thường niên 22
GIỚI RĂN CHÚA TRƯỚC ĐÃ…

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 7,1-8a. 14-15.21-23)


Biệt Phái cùng vài nhà Luật sỹ
Đồng thanh hỏi Chúa một điều này:
Sao môn đệ Ông không theo luật,
Luật của tiền nhân tự bấy nay?..

***
Chúa lên tiếng, dạy cho bài học:
Thánh tổ I Sai đã chép rằng:
Lời nói dân này, nghe sốt sắng
Nhưng trong lòng họ, lạnh như băng.


TM CN B Thường niên 21
LỜI BAN SỰ SỐNG

(Suy niệm từ Ga 6, 61-70)


Chúa biết rõ: nhóm môn đệ bàn tán:
Mình chói tai, sao dám nói cho ai …
Chúa dạy rằng: Ta là Đấng Thiên Sai
Mang thần trí rao giảng Lời hằng sống.
Người thiện chí cậy trông ơn đánh động
Từ Cha Thầy - Thiên Chúa, Đấng Tối Cao,
Nghe Lời Thầy họ được sống dồi dào
Là sự sống muôn đời trong Nước Chúa.
***

TM CN B Thường niên 20
BÍ TÍCH THÁNH THỂ

(Suy niệm từ Ga 6, 51-59)


Mình Máu Chúa hiến dâng làm của lễ
Đền tội thay cho con cháu E Và.
Nay trở nên của ăn vượt Man na,
Nuôi tín hữu tới đời sau muôn thuở.
***
Bí tích dưỡng nuôi chiên Giáo Hội
Chính Mình Máu Thánh Chúa Giê Su
Là nguồn sức mạnh đoàn dân thánh
Bảo vệ thường xuyên, tránh giặc thù.
***
Nguyện giữ mình không vương tội trọng,
Năng suy mầu nhiệm Chúa làm người,
Cậy trông vào ơn Ngài kêu gọi,
Rước Chúa vào lòng sống thảnh thơi.

TM CNB Thường niên 19

TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

(Suy niệm từ Ga 6, 41-52)


Lời Chúa loan báo xưa nay
Kể nguồn Bí Tích ngày rầy thực thi.
Của ăn nuôi sống trường kỳ,
Chính Mình Máu Chúa: còn gì trọng hơn?
***
Suy lời Chúa hôm nay, lòng phấn khởi,
Chúa Tình Thương hằng ở cùng ta.
Đường trần gian vững bước gần, xa,
Về vĩnh cửu an hoà trong Nước Chúa.
***


TM CNB Thường niên 18

TIN CHÚA,ĐẾN VỚI CHÚA

(Cảm nhận và suy niệm từ Ga 6, 24-35)


Suy Lời Chúa hôm nay, sau phép lạ
Bánh hoá nhiều; nuôi cả ngàn dân.
Chúa dạy rằng: hỡi khách chốn gian trần
Hãy cố gắng chăm lo cho cuộc sống.

***
Sống phần xác: sống theo đời lao động,
Sống phần hồn: sâu thẳm tự thâm tâm,
Nhưng không là: cứ nuôi dưỡng âm thầm
Phải hoạt động theo ơn Chúa kêu gọi…


Phép Lạ Bánh Hoá Nhiều

TMCNB Thường niên 17 (Suy niệm từ: Ga 6, 1-15 )


Phép lạ Chúa làm trước đám dân
Nhiệt tình nghe giảng đến quên ăn:
Tượng trưng Bí Tích nguồn sinh lực
Dấu chỉ tình thương: lượng ái nhân.

***
Thức ăn bánh cá có bao nhiêu,
Phép lạ Chúa ban hoá rất nhiều,
Dùng đủ hôm nay, còn tích trữ,
Điều này ý nghĩa thật cao siêu.

LẦM LỠ

Sao để hồn ta hòa tiếng khóc
Hỡi năm trinh nữ mãi ham chơi?
Phấn son đâu thể mua Đèn - Bấc
Chậm một giây thôi - Lỡ một đời!

Maria Phan Thị Kim Thoa
Bắc Thành tháng 08/2013THIÊN ĐÀNG

Tôi đã nhìn thấy những con người
Sáng sáng cung tên vào rừng săn bắn
Chiều thả mình dưới lòng sông phẳng  lặng
Đêm vui ca bên thảm cỏ an bình

Tôi đã thấy lấp lánh trong bình minh
Những tâm hồn không bon chen được mất
Không giận hờn, không đua tranh ghen tức
Không mơ màng những vướng bận trần gian

Tôi đã thấy dù bước chân lang thang
Lòng vẫn vô ưu như dòng sông, con suối
Hướng về Trời như cánh chim tìm núi
Dâng tri ân lên tới Đấng Tối Cao

Ôi ! Những tâm hồn sáng rực như vì sao
Những đứa con luôn đẹp lòng thượng đế
Những yêu thương trải dài bao thế hệ
Không phai tàn trong cát bụi thời gian

Tôi đã nhìn thấy một thiên đàng
Trong đời sống của những người du mục

Maria Phan Thị Kim Thoa
Nha Trang tháng 6/2015LÒNG MẾN
(Viết theo lời Thánh Phao lô gởi giáo đoàn Galata)


Dẫu con nói được muôn ngàn tiếng lạ
Và đồng ca cùng với những Thiên thần
Nhưng thiếu tình yêu đối với phàm nhân
Tiếng hát con là phèng la chũm choẹ

Ta cho con những bước chân mạnh mẽ
Ơn tiên tri thấu tỏ Đấng huyền siêu
Nhưng tim con không có một tình yêu
Con chỉ là gã bói mù trên phố
   
Nếu trong con là mảnh hồn loang lỗ
Dày điêu ngoa và chồng chất mưu toan
Dẫu có niềm tin chuyển núi dời non
Con cũng biến nó thành niềm tin chết

Kể cả khi gia tài con dâng hết
Luôn tấm thân tận hiến chốn cao siêu
Nhưng trong con không có chút tình yêu
Con sẽ thành kẻ giả hình tăm tối

Chúa nói với con:
Không cần nói tiên tri
Không cần ngàn tiếng lạ
Không cần niềm tin chuyển núi dời non
Chúa cần trong con, một tình yêu sắt son
Con sẽ có muôn muôn ngàn phép lạ.

Maria Phan Thị Kim Thoa
Thánh gia 29/06/14


Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi giảng (x. Mt 10,5-15; Lc 9,1-6)

ở trần gian, em không có số nhà
bởi nhà em phía xa bên góc núi
con đường vào ngoằn ngoèo, mà gió bụi
qua cánh rừng già thậm thụi, u minh


nếu phải đắn đo để trãi một mối tình
có lẽ anh không bao giờ tìm tới
phận đời riêng, nghe chừng như chới với
giữa dòng đời vời vợi những niềm đau


nếu anh ngại ngùng chuyện khốn khó bể dâu
có lẽ em đã úa màu hy vọng
trong bóng đêm gặm nỗi sầu hoang trống
lúc cùng đường chẳng biết ngóng về đâu


nếu anh rẻ khinh ai nghèo khổ cơ cầu
có lẽ em uống nghìn sầu chờ đợi
đời mấy ai bỗng giàu lên rất vội
để được anh vồn vã nói câu chào


nếu chẳng vì yêu ai tội lỗi ngập đầu
có lẽ em nén dòng châu, cúi mặt
cùng tổ tiên nghìn năm trong lòng đất
tới muôn thu chìm khuất dưới mồ sâu


tạ ơn anh, tình yêu tuyệt nhiệm mầu
chẳng ngại xa xôi, cơ cầu, tội lỗi
một xót thương, một nhân từ tuyệt đối
đem tin mừng vào tới tận nhà em…Ả giang hồ


Đoàn chiên thiếu người chăn

(Cảm nhận từ Mc 6,30-34)


Tông đồ vâng mệnh Chúa ra đi,
Đúng hẹn cùng nhau đã trở về.
Xum họp quanh Thầy mà báo cáo
Công trình rao giảng, đến và đi…

***
Chúa tỏ tình thương cách lạ lùng:
Ngài ban lệnh thưởng bữa ăn chung
Và khuyên đi ngủ cho hồi lực.
(Tiên báo đời sau sẽ thưởng công.)

***
Thầy trò tạm nghỉ bước lên thuyền
Để trở về nơi bến sóng yên.
Dân chúng biết ngay nơi bến đó
Họ liền đi tới gặp Cha hiền.

***
Thiên Chúa tình thương – lượng hải hà.
Đoàn dân, Chúa biết, đến từ xa,
Họ là trong số đoàn chiên lạc
Chìm nổi chơi vơi chốn phong ba…


ĐƯỢC SAI ĐI

(Cảm nhận từ Mc 6, 7-13)


Tông đồ đủ số mười hai,
Từng hai người một, Chúa sai lên đường.
Ra đi rao giảng Tình Thương,
Theo Thầy căn dặn lẽ thường thực thi:
Trên đường chớ mang theo gì,
Tay cầm cây gậy, chân đi dép mòn.
Mình thì mặc một áo đơn
Không tiền, không bánh, cậy ơn quan phòng.
Đến đâu, tiếp xúc cảm thông
Nhà nào ưng thuận hợp lòng lắng nghe.
Ở luôn đến lúc ra đi,
Nhà nào từ chối, chẳng nề: phủi chân…

Được tạo bởi Blogger.