Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ-Đức-Mẹ

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật IV Phục Sinh năm A

Chùm thơ về Đức Mẹ của tác giả Jos Nhật Quang

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật II mùa Vọng năm A

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXIX mùa Thường niên năm C

Chùm thơ mừng Năm Thánh Đức Mẹ Tà Pao

Chùm thơ về Mẹ của nhiều tác giả

Thơ: Mừng lễ truyền tin (mừng kính 25/3)

Thơ: Mẹ Maria trong giờ lâm tử của ta

Lời nguyện nửa đêm - Thơ Bảo Phạm Đan Thanh Tâm

Chùm thơ mừng lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa (mừng kính ngày 01/01)

Chùm thơ mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội

Diễm tình ca Mân Côi

Thơ và phổ nhạc: Theo Mẹ lên đường

Thơ mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi (được mừng kính ngày 7/10)

Chùm thơ về chuỗi Mân Côi của nhiều tác giả

Chùm thơ mừng lễ Đức Mẹ sầu bi

Chùm thơ mừng sinh nhật Đức Mẹ Maria (08/9) của nhiều tác giả

Chùm thơ mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/8) của nhiều tác giả

Tin yêu dâng Mẹ -- thơ của Jos Nhật Quang

Mừng ơn cứu độ -- thơ của Maria Gioan Lasan

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào