Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ-Đức-Mẹ

Một số bài thơ về chuỗi Mân Côi của tác giả Cao Danh Viện

Chùm thơ viết về Chúa và Đức Mẹ của Giuse Liên Trần

Mẹ đứng đó -- chuyển ngữ từ "Stabat Mater" của Dzuy sơn Tuyền

Chùm thơ về chuỗi Mân Côi của các tác giả Nhật Quang, Đinh Văn Hùng, BCT và Thanh Hà

Về bên Mẹ

Chùm thơ Mừng Mẹ Lên Trời

Hoa lòng dâng kính Mẹ

Chùm thơ dâng Đức Mẹ- Hoàng Công Nga

Mừng đón Mẹ ngàn hoa

Hãy về bên Mẹ, Hòa Bình ơi

Tâm sự với Mẹ Thiên Chúa

Kính mừng Maria

Dâng Mẹ mùa hoa

Mẹ Và Chuyện Kể Trăm Năm

Hoa lòng dâng Mẹ-Sao Mai

Vũ khúc tháng Hoa

Kính mừng Maria

Mẹ Vô Nhiễm

Thánh Nữ Đồng Trinh Maria

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào