Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ-tri-ân-báo-hiếu

Bài tụng ca sáng thế của Thánh Phanxicô

Thơ: Ngước mắt

Thơ: Bố tôi

Thơ: Ca dao về ba

Chùm thơ về người mẹ của Tony Nguyễn

Chùm thơ về tháng cầu cho các đẳng linh hồn (những tín hữu đã qua đời)

Tình cha

Tạ ơn Chúa - Tri ân Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt

Nhớ mẹ yêu -- thơ của Hồng Phúc

Chùm thơ đề tài gia đình của nhiều tác giả

Gia đình

Bến Vĩnh Hăng

Bố tôi

Ngày của Cha-Happy Father's Day

Tặng Mẹ-Gia An

Chùm thơ Tạ Từ Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào