Hiển thị các bài đăng có nhãn Thạch-Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thạch-Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng

07/01/2018

Giờ thứ 11

Giờ thứ 11

GIỜ THỨ 11


Đây là chủ đề bài giảng trong Thánh Lễ Chúa Nhật 24.9.2017 tại Giáo Xứ Công Lý, hạt Tân Định, Tổng Giáo Phận Sàigòn của cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT, khởi đi từ bài Phúc Âm Mt 20, 1-10a. Xin ghi lại lời chia sẻ của cha như sau:"Ông chủ vườn nho tất bật đi mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của ông vào nhiều giờ trong ngày: giờ thứ 1, giờ thứ 3, giờ thứ 6, giờ thứ 9, và giờ thứ 11, tức vào lúc 5 giờ chiều. Đến 6 giờ chiều, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại và trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm chót trở ngược lên. Người vào làm cuối hết được trả 1 đồng nên những người vào làm từ giờ đầu nghĩ chắc mình sẽ lãnh được 10 đồng, 8 đồng, nhưng không ngờ, họ cũng chỉ lãnh được 1 đồng.