Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh-Quảng-SDB. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh-Quảng-SDB. Hiển thị tất cả bài đăng

04/01/2018

Người đã từng khinh khi phỉ báng những tín hữu đi lễ - nay đã trở thành là một linh mục

Người đã từng khinh khi phỉ báng những tín hữu đi lễ - nay đã trở thành là một linh mục


Madrid, Tây Ban Nha, ngày 27 tháng 12 năm 2017 theo Thông tấn xã EWTN và CAN thì sau một thời trai trẻ, đầy hận thù với Giáo Hội, Juan José Martínez tự thú ngài đã khám phá ra chân lý "Thiên Chúa hiện hữu và muốn ngài làm linh mục."


Ngài kể ngày xưa "Mỗi sáng Chúa Nhật đứng trên ban công nhà nhìn những ai đi tới nhà thờ tham dự thánh Lễ, tôi thường phỉ báng và khạc nhổ lên họ. Tôi nói với họ rằng Giáo Hội là một tổ chức làm tiền, móc túi họ!” Nay ngài trở thành một linh mục thuộc Giáo phận Almeria, Tây Ban Nha.