Hiển thị các bài đăng có nhãn Therese-Tiếng-Vọng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Therese-Tiếng-Vọng. Hiển thị tất cả bài đăng

03/11/2018

Giá trị của thể loại thơ Đường trong việc truyền rao lời Chúa

Giá trị của thể loại thơ Đường trong việc truyền rao lời Chúa

GIÁ TRỊ CỦA THỂ LOẠI THƠ ĐƯỜNG TRONG VIỆC TRUYỀN RAO LỜI CHÚA


Sáng thứ bảy 03/09/2016 tại nhà thờ Nam Hòa, buổi sinh hoạt của Đồng Xanh Thơ Sài Gòn (ĐXT SG)  đã diễn ra với nhiều nội dung. Có một vấn đề được đặt ra và có nhiều ý kiến đóng góp.

Nhà thơ Cao Thành Thái trình bày nỗi ưu tư dùng thể thơ Đường luật để chuyển tải, loan truyền Lời Chúa. Tuy nhiên đây là một thể loại khó nặng về niêm luật mà hầu như chỉ là thú tiêu dao của một số ít khách thơ lớn tuổi. Làm thế nào phát huy những giá trị của thơ Đường trong việc truyền bá Phúc Âm mà không nặng về những lối dùng từ cổ và nặng về các điển tích? Thực tế đã có nhiều tác giả công giáo dùng luật thơ Đường để diễn tả tâm tình tôn giáo, có những bài đạt đến trình độ điêu luyện, nghe thanh thoát làm ta nghe không có cảm giác bị ràng buộc.

Xin được gửi tới Quý thi hữu một số nội dung ghi chép lại qua thể thơ Đường. Hy vọng chúng ta sẽ có những ý kiến đóng góp và có những bài thơ giá trị để ngoài việc chuyển tải Lời Chúa còn góp phần làm thêm sự trong sáng của tiếng Việt.

14/10/2018

29/09/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXVI Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXVI Thường Niên năm B


TM CN B Thường Niên 26
Không chống đối là ủng hộ

(Cảm nhận và suy niệm Mc 9,38-42,44,46-47)


Cộng đoàn dân Chúa hôm nay
Nghe lời Chúa dạy điều này phải lo
Rằng khi Gioan tông đồ
Lạy trình lên Chúa dạy cho thế nào:
“Kẻ kia quê quán nơi nao
Dám nhân danh Chúa đẩy nhào quỷ ra?”
Chúng con đã cấm người ta
Chúa rằng: “Điều đó cũng là đáng tin
Các con cứ để họ yên
Phận mình, mình giữ, chẳng phiền việc ai.

25/09/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXV Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXV Thường Niên năm B

TM CN B Thường niên 25

BÀI GIẢNG HUẤN CUỐI CÙNG

(Cảm nhậnvà suy niệm từ: Mc 9.30-37)


Vác thập giá
Chúa loan báo sự chết và sống lại:
Dạy Tông đồ can đảm chịu hy sinh.
Có khổ đau mới được phúc hiển vinh,
Vác thập giá theo Chúa vào Nước Chúa.

Phục vụ hết lòng
Muốn làm lớn hãy hạ mình rốt hết.
Đức khiêm nhu là phẩm giá con người,
Chẳng ai ưa kẻ ngạo mạn khinh đời,
Nhưng coi trọng bậc hiền nhân phục vụ.

Đức hiền lành
Lời Chúa dạy: “Yêu trẻ thơ là yêu Chúa”
Vì trẻ thơ trong trắng và hồn nhiên.
Ai yêu Thầy hãy ăn ở nhân hiền.
Họ sẽ được Cha Thầy yêu mến nữa…

15/09/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXIV Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXIV Thường Niên năm B

TM CN B Thường niên 24
THẦY LÀ ĐẤNG KI TÔ

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 8, 27-35)


Trên đường công tác hướng linh,
Chúa cùng môn đệ trong tình mến thương.
Bỗng nhiên, Chúa hỏi giữa đường
Người ta đoán, bảo Thầy thường là ai?
Thưa rằng: họ bảo là Ngài
Ê lia cao trọng sống đời tiên tri…
Chúa rằng chớ có hoài nghi
Luôn luôn vững dạ điều gì chẳng sai.