Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiện-Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiện-Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng

04/02/2018

Tại sao chúng ta nên thinh lặng khi tham dự thánh lễ?

Tại sao chúng ta nên thinh lặng khi tham dự thánh lễ?


Khi đi dọc theo sảnh tiếp kiến Phaolô VI, Ðức Thánh Cha có thể chào hỏi vui vẻ và nhận một số món quà kỷ niệm từ các tín hữu. Nhưng trong thánh lễ, ngài nhấn mạnh về những khoảnh khắc lắng lòng để hướng về Chúa.


Ðức Phanxicô nói rằng, thời khắc thinh lặng trong thánh lễ là khoảng thời gian để mọi người tập trung cho cầu nguyện, tĩnh tâm và hiệp thông với Thiên Chúa: “Thinh lặng không phải chỉ là không bật ra tiếng nói, mà là để lắng nghe những tiếng nói khác: tiếng nói từ trái tim của chúng ta, và trên hết, là tiếng nói của Chúa Thánh Thần”. Thinh lặng là khi chúng ta khám phá ra “tầm quan trọng của việc lắng nghe những điều sâu thẳm trong tâm can, và sau đó dâng lên Thiên Chúa”. Ngài căn dặn: “Những khoảng lặng rất quan trọng trong thánh lễ. Ðừng vội. Chúng ta hãy cầu nguyện trong im lặng. Tôi khuyến khích các linh mục hãy làm điều này”.