Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin-hiếu-hỷ

Cha giáo Đoàn, người đếm thời gian từng ngày

Ước nguyện cuối đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

Thơ: Sao cha nỡ vội ra đi

Kính tiễn biệt thầy phó tệ Mậu và tu sĩ Hilaire Thảo

Giới thiệu một số tác phẩm của cố nữ tu Mai Thành

Thắp lên một ngọn nến - Tưởng nhớ cố Linh mục Phêrô Đặng Xuân Thành

Vài điều ít người biết về cha Phaolô Tiệu, vị linh mục khơi nguồn Phong trào Canh tân Đặc sủng tại VN

Thương nhớ nhà báo Phêrô Võ Hồng Quỳnh

AI TÍN: Lm Phanxicô Xaviê Hoàng Đình Mai đã về với Chúa

Bản tin chúc mừng quý tân linh mục

Người đã đi rồi (Kính viếng Linh mục, Học giả Antôn Nguyễn Trường Thăng, người nghiên cứu chữ Quốc Ngữ và văn hóa Champa)

Nhà văn, nhà thơ Võ Long Tê không còn nữa

Ai tín: Nhà thơ Giám Mục Bạch Lạp, Fx Nguyễn Văn Sang

Vĩnh biệt Nhà thơ Lm Fx. Võ Thanh Tâm, nguyên tổng đại diện giáo phận Vinh

Như một hạt Giống- Bài chia sẻ trong thánh lễ an tang anh Phanxicô Phạm Lê Anh Tuấn, Giám đốc Nhà sách Hoàng Mai

Thư chia buồn của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa gửi gia đình anh Tuấn (Nhà sách Hoàng Mai)

Khóc Tuấn

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh hồn Phanxicô Xaviê Phạm Lê Anh Tuấn

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào