THƠ MỪNG NGÀY TUYÊN THÁNH
117 VỊ TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM (19/06/1988)Tam thập niên ngày tuyên hiển thánh
Tử Đạo vì Người mang Danh Thánh GIÊSU
Anh hùng chẳng phải vì kiếm cung
Mà, bởi vì "tình" trong Thiên Chúa

Máu chảy, đầu rơi không hề oán thán
Thịt nát, xương tan không hờn giận thế nhân
Vua, quan hung bạo giận bầm gan
Vì những ai xưng mình là Kitô hữu

Nhưng, vua, quan nào biết: chữ tình trong ân sủng
Là “chữ trung” cho kẻ tin
Là “chữ dũng” cho kẻ hiền
Là “ chữ kiên” cho kẻ cậy

Trải qua ba trăm năm bị bách hại
Không phải một người, một lần
Mà mãi mãi ba trăm năm
Cứ hết người này, đến người khác
Được tạo bởi Blogger.