Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần-Minh-Thuận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần-Minh-Thuận. Hiển thị tất cả bài đăng

25/04/2018

Tự tình con với Chúa -- thơ Trần Minh Thuận

Tự tình con với Chúa -- thơ Trần Minh Thuận


Vẽ hồn vào những vần thơ
Để cho nhẹ bớt sầu lo cuộc đời
Để lòng thoát cảnh chơi vơi
Trở về với Chúa một đời yên an

Trần gian lắm những bẽ bàng
Trái ngang biến đổi, vội vàng quên mau
Tình người có trước, mất sau
Tiền tài, danh vọng thay nhau đè đầu

Còn đây lắm kẻ thương đau
Còn đây lắm kẻ khó nghèo khắp nơi
Linh hồn bỗng hóa chơi vơi
Tội tình, gian ác khắp nơi giăng đầy