Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần-Tuy-Hòa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần-Tuy-Hòa. Hiển thị tất cả bài đăng

21/10/2017

Khi mùa thu mang niềm hy vọng

Khi mùa thu mang niềm hy vọng


KHI MÙA THU MANG NIỀM HY VỌNG

(Chút suy tư nhân ngày Năm Thánh Nhà Giáo 17/10/2017)

Xuân - Hạ - Thu - Đông là sự chuyển dịch thời tiết của Tạo Hóa, một chu kỳ đã trở nên bình thường như chuyện sinh bệnh lão tử gắn liền với thân phận con người từ khi con người sa ngã… Bình thường như thế nhưng ẩn chứa trong nó cả những chuyện phi thường mà hình như qua muôn thế hệ con người vẫn chưa khi nào hiểu hết.

Tôi muốn nói đến lúc này, chính là mùa thu năm nay, mùa thu chúng tôi được mời gọi tham dự vào biến cố trọng đại cho hành trình đức tin của mình, mùa thu mừng Năm Thánh 400 Tin Mừng đến với giáo phận Qui nhơn mà chính tôi là thành phần của cộng đoàn đức tin đã qua và đang tiếp bước sau 4 thế kỷ đầy gian truân và thử thách.