Tâm tình của Đức cha Giuse trong dịp kỷ niệm Ngân khánh linh mục (31/5/2016)

TẠ ƠN CHÚA
TRI ÂN ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

(Nguyên TGM Hà Nội - Khẩu hiệu Giám mục: "Chạnh lòng thương..." Kỷ niệm 27 năm linh mục)

Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa
Ban cho đời hạt lúa kết tinh
Nẩy mầm đức ái hy sinh
Một vị mục tử hết mình vì chiên

Hai bảy năm triền miên phục vụ
Trong khiêm nhường nở nụ đơm bông
Dù bao lần hứng bão giông
Nhưng luôn kiên vững một lòng tín trung