Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn-Lực. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn-Lực. Hiển thị tất cả bài đăng

16/06/2017

Chúa cho…

Chúa cho…

Cô Hướng Dương, giám đốc Thư Viện Sách Nói Cho Người Mù, cùng các học sinh khiếm thị.
Cô Hướng Dương, giám đốc Thư Viện Sách Nói Cho Người Mù, cùng các học sinh khiếm thị.


Lạy Chúa,
Hôm nay con đi học và nhìn thấy một đôi vợ chồng nọ.