Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ-Ngọc-Bích. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ-Ngọc-Bích. Hiển thị tất cả bài đăng

12/06/2017

Nhà thơ Vũ Ngọc Bích

Nhà thơ Vũ Ngọc BíchVŨ NGỌC BÍCH
Sinh ngày 17-8-1914 tại Kim Sơn, Ninh Bình (giáo phận Phát Diệm).
Thụ phong linh mục năm 1942 tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội.
Qua đời ngày 08-6-2004.

Cha Vũ Ngọc Bích là một vị chân tu đạo đức, một nhà báo – một nhà nghiên cứu và là một nhà thơ.
Những tác phẩm của ngài (hơn 40 tác phẩm chủ yếu về tu đức) xuất bản từ nhưng năm 1940-1950 của thế kỷ trước, thực sự đã nuôi dưỡng nhiều tâm hồn thánh thiện và dẫn đưa nhiều người dấn thân đời tu trì phục vụ tha nhân.