Hiển thị các bài đăng có nhãn VƯỜN-THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VƯỜN-THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng

21/01/2022

20/01/2022

Tập thơ Tiếng Tình- Tác giả: Mai Đệ Liên-Nguyên Hương

Tập thơ Tiếng Tình- Tác giả: Mai Đệ Liên-Nguyên Hương

Trong bài viết "Giới thiệu Văn học Công Giáo đương đại-Thơ- Giáo Phận Phát Diệm"- Tác giả: Bùi Công Thuấn, đã được đăng trên web VTCG, ngoài những tác giả nam, có một tác giả nữ giáo dân -Nguyên Hương-Mai Đệ Liên. Sau đây, BBT xin giới thiệu "Chùm thơ Tiếng Tình" do BBT tạm đặt theo tên một bài thơ của Nguyên Hương.
BBT

TIẾNG TÌNH


19/01/2022

15/01/2022