Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa-thường-niên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa-thường-niên. Hiển thị tất cả bài đăng

08/02/2020

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật V mùa Thường niên năm A

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật V mùa Thường niên năm A

TMCNA Thường niên 5

LÀ MUỐI LÀ ÁNH SÁNG

(Cảm nhận Math.5.13-16)


Ai người nhân chứng Phúc Âm
Lắng nghe tiếng Chúa truyền răn đôi lời:
Anh em là muối cho đời,
Muối mà hóa “lạt” hết thời tái sinh.
Muối vô dụng bị người khinh,
Lấy chân chà đạp thân hình nát tan…
***
Anh em - ánh sáng trần gian,
Như đèn trên núi rạng quang khắp vùng.
Thắp đèn không để đáy thùng,
Đặt cao trên đế sáng trưng cả nhà.
Và rằng ánh sáng của Ta
Anh em phải chiếu giãi ra mới “ hào”
Nêu gương chung sống cho cao,
Thân nhân, bạn hữu soi vào cảm thông.
Tôn vinh Thiên Chúa Chí Công,
Ngày đêm sớm tối cậy trông vào Người
Đời này được sức sống vui
Đời sau hưởng phúc Nước Trời vinh quang…

Thế Kiên Dominic

03/02/2020

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật IV mùa Thường niên năm A

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật IV mùa Thường niên năm A

TM CN A Thường niên 4

Hiến Chương Nước Trời

(Cảm nhận từ Mt 5. 1-12)


Phần đầu bài giảng hôm nay
Cộng đoàn dân Chúa cảm đầy nguồn vui.
Tuyên ngôn tám phúc Nước Trời,
Chính là phúc thật người đời ước mong
***.
Sống đời nghèo khó an lòng,
Ưu tiên Chúa gọi vào trong Nước Trời.
Hiền lành, đạo đức, người ơi,
Được vào Đất Hứa đời đời hiển vinh.
Đau thương, vững chí dâng mình
Chúa thương an ủi, phúc lành thưởng cho.
Khát khao nhân đức chớ lo,
Chúa thường cung cấp đủ no phần hồn.
Ai thương giúp kẻ cô đơn,
Chính là xin Chúa ban ơn cho mình.
Giữ mình thanh khiết trọn lành,
Được xem thấy Chúa Thiên Đình chẳng sai.
Ai xây hòa thuận giúp đời,
Được làm con Đức Chúa Trời Hiển Linh.
Người nào hiến sự sống mình,
Thuộc quyền sở hữu Thiên Đình thiên thu…

Thé Kiên Dominic.

17/01/2020

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật II mùa Thường niên năm A

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật II mùa Thường niên năm A


TM CN A Thường niên 2

Đây Chiên Thiên Chúa

( Cảm nhận, suy niệm Ga 1. 29-34)

Gio An trước một đám đông,
Chợt trông thấy Chúa nức lòng kính tin,
Thốt lên lời giới thiệu liền:
“Đây Chiên Thiên Chúa, Chiên Hiền Cứu Tinh”

**********
Lời minh chứng Gio An Tẩy Giả
Đã truyền lan khắp cả toàn cầu
Tin Mừng cũng đã in sâu,
Vào lòng tín hữu nhiệm mầu Cứu Tinh.

11/01/2020

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật I mùa Thường niên năm A (Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa)

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật I mùa Thường niên năm A (Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa)

TM CN A Thường niên 1

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

(Suy niệm Lc 3.13-17)


Chúa Giê-su hạ mình theo nhân tính
Để Gio-an làm phép rửa cho mình.
Người nêu gương cho tất cả chúng sinh:
Được cứu độ phải hết tình sám hối…
***
Sau Phép Rửa, Chúa Con đang cầu nguyện,
Trời mở ra, Thần Chúa ngự trên đầu
Với dạng hình hiền dịu, chim bồ câu,
Và có tiếng: Con Cha, Cha yêu dấu…
***
Suy mầu nhiệm Chúa Con chịu Phép Rửa,
Ai là người tín hữu hãy vui lên,
Chúa Ba Ngôi thương xót kẻ ngoan hiền
Tha hết tội qua Bí Tích Thánh Tẩy…
***
Và, Bí Tích hòa giải ai suy được:
Kẻ tội nhân đang đầy đọa tấm thân
Đang trong tay độc dữ của quỷ thần
Được giải phóng, lãnh hồng ân Thiên Chúa.

Thế Kiên Dominic

18/06/2019

Thơ: Hãy ngắm nhìn trái tim bị đâm thâu

Thơ: Hãy ngắm nhìn trái tim bị đâm thâu

HÃY NGẮM NHÌN TRÁI TIM BỊ ĐÂM THÂUHãy cho thế giới biết về Lòng Thương Xót
Hãy ngắm nhìn Trái Tim bị đâm thâu
Ngọn lửa Xót Thương tuôn chảy Suối Ân Sâu
Các thương tích chính là nơi nương náu.

Chỉ một giá chuộc ngàn đời ghi dấu
Là khổ đau liên kết với Calve
Không khổ đau, không thất vọng ê chề
Tình yêu chẳng tinh ròng và to lớn.

02/03/2019

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật VIII mùa Thường niên năm C

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật VIII mùa Thường niên năm C

TM CN C Thường niên 8

XEM TRÁI BIẾT CÂY

(Cảm nhận và suy niệm: Lc 6, 39-45)Dụ ngôn Chúa dạy:chớ ngu:
Người mù dắt kẻ cũng mù được không?
Theo Thầy, môn đệ học thông,
Mới mong truyền giảng cộng đồng dễ nghe.
*** Các con khiêm tốn mọi bề.
Chớ nghe nịnh hót, chớ khoe bằng Thầy
Khuyên người, phải nghĩ tới ngay:
Mắt người có rác, mắt này sạch không?
***Điều này giữ lấy làm lòng
Cây lành trái tốt: ví cùng thiện nhân,
Người hiền tốt đức mọi phần,
Giả hình dối trá thuộc quân vô loài.
Thế Kiên Dominic

22/02/2019

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật VII mùa Thường niên năm C

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật VII mùa Thường niên năm C


TM CN C Thường niên 7

YÊU KẺ THÙ

(Suy niệm từ: Lc 6, 27-38)


Gẫm suy Lời Chúa hôm nay:
Là con Thiên Chúa sống đầy tình thương.
Kẻ thù cũng chớ coi thường,
Thứ tha, chúc phúc, đỡ nương khi cần.
Tình yêu đối với tha nhân,
Chớ nên vị kỷ mà cần vị tha.
Báo thù là sự xấu xa,
Làm lành, trừ ác mới là thiện nhân.
Trước thù, sau lại nên thân,
Tình thương triển nở, sống gần bên nhau.

16/02/2019

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật VI mùa Thường niên năm C

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật VI mùa Thường niên năm C


TM CN C Thường niên 6

NGHÈO KHÓ & GIẦU CÓ

(Suy niệm từ: Lc 6, 17 -19-20-26)


Tin Mừng Cúua dạy hôm nay,
Giầu nghèo hai cảnh, đời này phải lo.
Nghèo như các thánh tông đồ.
Hiến thân phục vụ, Phê Rô dẫn đầu
Giáo dân thuở trước cùng nhau
Chia cơm sẻ áo nghèo giầu sống vui.
Nước Trời dưới thế triền khai,
Đó là Giáo Hội muôn đời vinh quang...
*Cảnh giầu tâm trí hoang mang,
Chuyên lo giữ của ngổn ngang trăm bề.

25/11/2018

Thơ: Mừng lễ Chúa Kitô Vua

Thơ: Mừng lễ Chúa Kitô Vua

MỪNG LỄ CHÚA KITÔ VUA********
Thân lạy Chúa Giê Su!
Chúa vinh thắng kẻ thù
Cứu dân qua cửa Chết,
Thiết lập Nước Nhân Từ.
*Vua giáo huấn dân Người
Tuân theo đạo Chúa Trời.
Công bình và bác ái,
Sống hạnh phúc muôn đời.

24/11/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXIV Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXIV Thường Niên năm B


TM CN B Thường niên 34

MỪNG LỄ CHÚA KI TÔ VUA

(Suy niệm từ Ga 18, 33b-37)


Người tín hữu hôm nay nghe tiếng Chúa:
“Tôi là Vua Chân Lý giảng nước Trời”
Lòng hân hoan theo Giáo Hội khắp nơi
Dâng Thánh Lễ đón mừng Vua Vũ Trụ.
***
Thánh sử ghi chép: Phi la Tô hỏi Chúa:
Ông là vua dân Do Thái phải không?
Nhân dân và thượng Tế tố cáo Ông.
Vậy ông đã làm gì cho dân chúng?

17/11/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXIII Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXIII Thường Niên năm B

TM CN B Thường niên 33

…TRƯỚC NGÀY CÁNH CHUNG

(Suy niệm từ Mc 13, 24-32)


Chúa loan báo, cho hay, thời thế mạt:
Cả đất, trời chuyển biến lạ, bất thường.
Trong hoang mang, dân chúng chịu đau thương.
Họ sẽ thấy Con Người tái giáng thế.

***
Ngài sẽ đến trong vinh quang Vương Đế
Ngày cánh chung là ngày xét xử công minh
Những kẻ lành: sẽ nhận phúc trường sinh,
Còn kẻ dữ: đời đời trong hoả ngục.

10/11/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXII Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXII Thường Niên năm B


TM CN B Thường niên 32

HAI BÀI GIẢNG HUẤN

(Suy niệm từ Mc 12, 38-44)

Trong giờ giảng huấn hôm nay,
Chúa lên tiếng dậy: Điều này cảm thông,
Các ngươi luôn phải coi chừng
Những nhà Luật Sỹ, áo chùng phô trương
Những nơi công cộng, công trường
Được người chào bái, khinh thường bình dân.

Tiệc tùng, đình đám, nhanh chân
Chiếm ngồi ghế nhất, nhận phần cao sang.
Họ nêu gương xấu mọi đàng…
Chức năng cao quí lạc đường tu thân.
***

03/11/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXI Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXI Thường Niên năm B

TM CN B Thường niên 31

GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 12, 28-31)

Một luật sỹ tới gần, xin hỏi Chúa,
Giới răn nào trọng nhất, kính thưa Thầy?
Chúa đáp ngay: Trọng nhất? Hãy nghe đây:
Chính Thiên Chúa là Chúa Ta duy nhất.
Các ngươi hãy kính mến Ngài thành thật,
Hết linh hồn, hết sức và hết lòng,
Đây giới răn thứ hai phải hiệp thông:
Luôn yêu mến tha nhân như mình vậy.

27/10/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXX Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXX Thường Niên năm BSỨC MẠNH ĐỨC TIN

(Phỏng theo và suy niệm từ Mc 10, 46-52)


Bác Ti Mê - một người mù
Là người hành khất âm u bên đường
Bỗng nghe thấy tiếng lạ thường
Giê Su (Na) Gia Rét qua đường, ai ơi !!!
Anh ta vội rống lên lời:
Con Vua Đa Vít thương tôi khốn cùng…
Chúa liền đứng lại, cảm thông…
Anh ta van lạy: được trông thấy Thầy.

20/10/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXIX Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXIX Thường Niên năm B

TM CN B Thường niên 29

BAN MẠNG SỐNG MÌNH

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 10, 35-45)


Tin Mừng Chúa dạy hôm nay:
Tông đồ hai vị xin Thầy hứa ban,
Được ngồi tả hữu hai bên
Nơi toà vinh thắng tại thiên của Thầy.
-Chúa rằng: hãy lắng nghe đây,
Các con sẽ uống chén Thầy nay mai.
Lại còn phép rửa bi ai,
Các con cùng chịu cứu đời tội nhân..
Về ngôi tả hữu quyền thần
Cha Thầy tiền định tới dần chẳng sai.

14/10/2018

06/10/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXVII Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXVII Thường Niên năm B

TM CN B Thường niên 27

KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY

(Ảnh hưởng TM Mc 10, 2- 16)


Từ thuở ban đầu Chúa dựng nên
Con người bản tính vẫn hồn nhiên,
Một nam, một nữ bên nhau mãi,
Nên một thịt xương sống đẹp duyên.
***
Thiên Chúa Tình Thương xưa kết hợp.
Ai người ngu dại dám phân ly.
Ngoại tình phải kể là vô đạo:
Định luật thiên nhiên chẳng kể chi…
***

29/09/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXVI Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXVI Thường Niên năm B


TM CN B Thường Niên 26
Không chống đối là ủng hộ

(Cảm nhận và suy niệm Mc 9,38-42,44,46-47)


Cộng đoàn dân Chúa hôm nay
Nghe lời Chúa dạy điều này phải lo
Rằng khi Gioan tông đồ
Lạy trình lên Chúa dạy cho thế nào:
“Kẻ kia quê quán nơi nao
Dám nhân danh Chúa đẩy nhào quỷ ra?”
Chúng con đã cấm người ta
Chúa rằng: “Điều đó cũng là đáng tin
Các con cứ để họ yên
Phận mình, mình giữ, chẳng phiền việc ai.

25/09/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXV Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXV Thường Niên năm B

TM CN B Thường niên 25

BÀI GIẢNG HUẤN CUỐI CÙNG

(Cảm nhậnvà suy niệm từ: Mc 9.30-37)


Vác thập giá
Chúa loan báo sự chết và sống lại:
Dạy Tông đồ can đảm chịu hy sinh.
Có khổ đau mới được phúc hiển vinh,
Vác thập giá theo Chúa vào Nước Chúa.

Phục vụ hết lòng
Muốn làm lớn hãy hạ mình rốt hết.
Đức khiêm nhu là phẩm giá con người,
Chẳng ai ưa kẻ ngạo mạn khinh đời,
Nhưng coi trọng bậc hiền nhân phục vụ.

Đức hiền lành
Lời Chúa dạy: “Yêu trẻ thơ là yêu Chúa”
Vì trẻ thơ trong trắng và hồn nhiên.
Ai yêu Thầy hãy ăn ở nhân hiền.
Họ sẽ được Cha Thầy yêu mến nữa…

15/09/2018

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXIV Thường Niên năm B

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXIV Thường Niên năm B

TM CN B Thường niên 24
THẦY LÀ ĐẤNG KI TÔ

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 8, 27-35)


Trên đường công tác hướng linh,
Chúa cùng môn đệ trong tình mến thương.
Bỗng nhiên, Chúa hỏi giữa đường
Người ta đoán, bảo Thầy thường là ai?
Thưa rằng: họ bảo là Ngài
Ê lia cao trọng sống đời tiên tri…
Chúa rằng chớ có hoài nghi
Luôn luôn vững dạ điều gì chẳng sai.