https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


TM CN B Thường niên 34

MỪNG LỄ CHÚA KI TÔ VUA

(Suy niệm từ Ga 18, 33b-37)


Người tín hữu hôm nay nghe tiếng Chúa:
“Tôi là Vua Chân Lý giảng nước Trời”
Lòng hân hoan theo Giáo Hội khắp nơi
Dâng Thánh Lễ đón mừng Vua Vũ Trụ.
***
Thánh sử ghi chép: Phi la Tô hỏi Chúa:
Ông là vua dân Do Thái phải không?
Nhân dân và thượng Tế tố cáo Ông.
Vậy ông đã làm gì cho dân chúng?

TM CN B Thường niên 33

…TRƯỚC NGÀY CÁNH CHUNG

(Suy niệm từ Mc 13, 24-32)


Chúa loan báo, cho hay, thời thế mạt:
Cả đất, trời chuyển biến lạ, bất thường.
Trong hoang mang, dân chúng chịu đau thương.
Họ sẽ thấy Con Người tái giáng thế.

***
Ngài sẽ đến trong vinh quang Vương Đế
Ngày cánh chung là ngày xét xử công minh
Những kẻ lành: sẽ nhận phúc trường sinh,
Còn kẻ dữ: đời đời trong hoả ngục.


TM CN B Thường niên 32

HAI BÀI GIẢNG HUẤN

(Suy niệm từ Mc 12, 38-44)

Trong giờ giảng huấn hôm nay,
Chúa lên tiếng dậy: Điều này cảm thông,
Các ngươi luôn phải coi chừng
Những nhà Luật Sỹ, áo chùng phô trương
Những nơi công cộng, công trường
Được người chào bái, khinh thường bình dân.

Tiệc tùng, đình đám, nhanh chân
Chiếm ngồi ghế nhất, nhận phần cao sang.
Họ nêu gương xấu mọi đàng…
Chức năng cao quí lạc đường tu thân.
***

TM CN B Thường niên 31

GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 12, 28-31)

Một luật sỹ tới gần, xin hỏi Chúa,
Giới răn nào trọng nhất, kính thưa Thầy?
Chúa đáp ngay: Trọng nhất? Hãy nghe đây:
Chính Thiên Chúa là Chúa Ta duy nhất.
Các ngươi hãy kính mến Ngài thành thật,
Hết linh hồn, hết sức và hết lòng,
Đây giới răn thứ hai phải hiệp thông:
Luôn yêu mến tha nhân như mình vậy.SỨC MẠNH ĐỨC TIN

(Phỏng theo và suy niệm từ Mc 10, 46-52)


Bác Ti Mê - một người mù
Là người hành khất âm u bên đường
Bỗng nghe thấy tiếng lạ thường
Giê Su (Na) Gia Rét qua đường, ai ơi !!!
Anh ta vội rống lên lời:
Con Vua Đa Vít thương tôi khốn cùng…
Chúa liền đứng lại, cảm thông…
Anh ta van lạy: được trông thấy Thầy.

TM CN B Thường niên 29

BAN MẠNG SỐNG MÌNH

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 10, 35-45)


Tin Mừng Chúa dạy hôm nay:
Tông đồ hai vị xin Thầy hứa ban,
Được ngồi tả hữu hai bên
Nơi toà vinh thắng tại thiên của Thầy.
-Chúa rằng: hãy lắng nghe đây,
Các con sẽ uống chén Thầy nay mai.
Lại còn phép rửa bi ai,
Các con cùng chịu cứu đời tội nhân..
Về ngôi tả hữu quyền thần
Cha Thầy tiền định tới dần chẳng sai.

TM CN B Thường niên 27

KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY

(Ảnh hưởng TM Mc 10, 2- 16)


Từ thuở ban đầu Chúa dựng nên
Con người bản tính vẫn hồn nhiên,
Một nam, một nữ bên nhau mãi,
Nên một thịt xương sống đẹp duyên.
***
Thiên Chúa Tình Thương xưa kết hợp.
Ai người ngu dại dám phân ly.
Ngoại tình phải kể là vô đạo:
Định luật thiên nhiên chẳng kể chi…
***


TM CN B Thường Niên 26
Không chống đối là ủng hộ

(Cảm nhận và suy niệm Mc 9,38-42,44,46-47)


Cộng đoàn dân Chúa hôm nay
Nghe lời Chúa dạy điều này phải lo
Rằng khi Gioan tông đồ
Lạy trình lên Chúa dạy cho thế nào:
“Kẻ kia quê quán nơi nao
Dám nhân danh Chúa đẩy nhào quỷ ra?”
Chúng con đã cấm người ta
Chúa rằng: “Điều đó cũng là đáng tin
Các con cứ để họ yên
Phận mình, mình giữ, chẳng phiền việc ai.

TM CN B Thường niên 25

BÀI GIẢNG HUẤN CUỐI CÙNG

(Cảm nhậnvà suy niệm từ: Mc 9.30-37)


Vác thập giá
Chúa loan báo sự chết và sống lại:
Dạy Tông đồ can đảm chịu hy sinh.
Có khổ đau mới được phúc hiển vinh,
Vác thập giá theo Chúa vào Nước Chúa.

Phục vụ hết lòng
Muốn làm lớn hãy hạ mình rốt hết.
Đức khiêm nhu là phẩm giá con người,
Chẳng ai ưa kẻ ngạo mạn khinh đời,
Nhưng coi trọng bậc hiền nhân phục vụ.

Đức hiền lành
Lời Chúa dạy: “Yêu trẻ thơ là yêu Chúa”
Vì trẻ thơ trong trắng và hồn nhiên.
Ai yêu Thầy hãy ăn ở nhân hiền.
Họ sẽ được Cha Thầy yêu mến nữa…

TM CN B Thường niên 24
THẦY LÀ ĐẤNG KI TÔ

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 8, 27-35)


Trên đường công tác hướng linh,
Chúa cùng môn đệ trong tình mến thương.
Bỗng nhiên, Chúa hỏi giữa đường
Người ta đoán, bảo Thầy thường là ai?
Thưa rằng: họ bảo là Ngài
Ê lia cao trọng sống đời tiên tri…
Chúa rằng chớ có hoài nghi
Luôn luôn vững dạ điều gì chẳng sai.

TM CN B Thường niên 23
CHÚA CẢI HÓA ĐỜI SỐNG CON

(Niềm vui qua Tin Mừng Mc 7, 31-37)


Con biết Chúa cho con sáng tai,
Nhưng phần thiêng liêng, chẳng nghe ai,
Bỏ qua lời Chúa trong Kinh Thánh.
Vì vậy con cam chịu điếc hoài.
***
Chúa dựng nên con chẳng để câm,
Nhưng phần thiêng liêng cứ âm thầm
Bao điều nhân ái cần lên tiếng,
Con vẫn e dè chẳng phát âm.
***

Tin Mừng Chúa Nhật B Thường niên 22
GIỚI RĂN CHÚA TRƯỚC ĐÃ…

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 7,1-8a. 14-15.21-23)


Biệt Phái cùng vài nhà Luật sỹ
Đồng thanh hỏi Chúa một điều này:
Sao môn đệ Ông không theo luật,
Luật của tiền nhân tự bấy nay?..

***
Chúa lên tiếng, dạy cho bài học:
Thánh tổ I Sai đã chép rằng:
Lời nói dân này, nghe sốt sắng
Nhưng trong lòng họ, lạnh như băng.


TM CN B Thường niên 21
LỜI BAN SỰ SỐNG

(Suy niệm từ Ga 6, 61-70)


Chúa biết rõ: nhóm môn đệ bàn tán:
Mình chói tai, sao dám nói cho ai …
Chúa dạy rằng: Ta là Đấng Thiên Sai
Mang thần trí rao giảng Lời hằng sống.
Người thiện chí cậy trông ơn đánh động
Từ Cha Thầy - Thiên Chúa, Đấng Tối Cao,
Nghe Lời Thầy họ được sống dồi dào
Là sự sống muôn đời trong Nước Chúa.
***

TM CN B Thường niên 20
BÍ TÍCH THÁNH THỂ

(Suy niệm từ Ga 6, 51-59)


Mình Máu Chúa hiến dâng làm của lễ
Đền tội thay cho con cháu E Và.
Nay trở nên của ăn vượt Man na,
Nuôi tín hữu tới đời sau muôn thuở.
***
Bí tích dưỡng nuôi chiên Giáo Hội
Chính Mình Máu Thánh Chúa Giê Su
Là nguồn sức mạnh đoàn dân thánh
Bảo vệ thường xuyên, tránh giặc thù.
***
Nguyện giữ mình không vương tội trọng,
Năng suy mầu nhiệm Chúa làm người,
Cậy trông vào ơn Ngài kêu gọi,
Rước Chúa vào lòng sống thảnh thơi.

TM CNB Thường niên 19

TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

(Suy niệm từ Ga 6, 41-52)


Lời Chúa loan báo xưa nay
Kể nguồn Bí Tích ngày rầy thực thi.
Của ăn nuôi sống trường kỳ,
Chính Mình Máu Chúa: còn gì trọng hơn?
***
Suy lời Chúa hôm nay, lòng phấn khởi,
Chúa Tình Thương hằng ở cùng ta.
Đường trần gian vững bước gần, xa,
Về vĩnh cửu an hoà trong Nước Chúa.
***


TM CNB Thường niên 18

TIN CHÚA,ĐẾN VỚI CHÚA

(Cảm nhận và suy niệm từ Ga 6, 24-35)


Suy Lời Chúa hôm nay, sau phép lạ
Bánh hoá nhiều; nuôi cả ngàn dân.
Chúa dạy rằng: hỡi khách chốn gian trần
Hãy cố gắng chăm lo cho cuộc sống.

***
Sống phần xác: sống theo đời lao động,
Sống phần hồn: sâu thẳm tự thâm tâm,
Nhưng không là: cứ nuôi dưỡng âm thầm
Phải hoạt động theo ơn Chúa kêu gọi…


Phép Lạ Bánh Hoá Nhiều

TMCNB Thường niên 17 (Suy niệm từ: Ga 6, 1-15 )


Phép lạ Chúa làm trước đám dân
Nhiệt tình nghe giảng đến quên ăn:
Tượng trưng Bí Tích nguồn sinh lực
Dấu chỉ tình thương: lượng ái nhân.

***
Thức ăn bánh cá có bao nhiêu,
Phép lạ Chúa ban hoá rất nhiều,
Dùng đủ hôm nay, còn tích trữ,
Điều này ý nghĩa thật cao siêu.


Đoàn chiên thiếu người chăn

(Cảm nhận từ Mc 6,30-34)


Tông đồ vâng mệnh Chúa ra đi,
Đúng hẹn cùng nhau đã trở về.
Xum họp quanh Thầy mà báo cáo
Công trình rao giảng, đến và đi…

***
Chúa tỏ tình thương cách lạ lùng:
Ngài ban lệnh thưởng bữa ăn chung
Và khuyên đi ngủ cho hồi lực.
(Tiên báo đời sau sẽ thưởng công.)

***
Thầy trò tạm nghỉ bước lên thuyền
Để trở về nơi bến sóng yên.
Dân chúng biết ngay nơi bến đó
Họ liền đi tới gặp Cha hiền.

***
Thiên Chúa tình thương – lượng hải hà.
Đoàn dân, Chúa biết, đến từ xa,
Họ là trong số đoàn chiên lạc
Chìm nổi chơi vơi chốn phong ba…


I. ƠN GỌI

Giá trị theo Thầy cao quí thay !
Kiên trì vững bước không lung lay
Tự do mau mắn từng giờ khắc
Thanh thoát nhẹ nhàng mọi phút giây

Đáp lệnh lời mời đến gặp Chúa
Vâng nghe tiếng gọi đi theo Thầy
Ngoài Ngài chẳng thấy đâu là phúc !
Trong Chúa tâm hồn vui ngất ngây

Suy niệm CN III TN B Mc 1, 14 - 20


II. 20 ĐIỀU THAY ĐỔI VẬN MẠNG


Giữ gìn LỜI NÓI hãm dừng
Khoan dung độ lượng chớ đừng chê bai
GIA ĐÌNH LỄ TIẾT tương lai
Khắp nơi thiên hạ chẳng ai trách hờn

Vợ Chồng CHUNG THỦY sắt son
Ngoại tình thảm họa héo hon rối mù
KHIÊM NHƯỜNG nhịn nhục ôn nhu
Kiêu căng ngạo mạn kẻ thù bản thân

CỨU NGƯỜI hoạn nạn rất cần
Ủi an giúp đỡ nạn nhân bớt buồn
SÁT SINH hạn chế bảo tồn
Tranh giành giết chóc đời còn lo âu

CÔNG BẰNG lương thiện sống lâu
Cân đong lừa đảo… khổ đau khôn lường
Con người THÀNH THẬT thành công
Bản thân giả dối thì lòng tối thui

Người kia THỂ DIỆN thoát lui
Chớ làm thương tổn ngậm ngùi rút êm
Người kia TÔN TRỌNG nâng thêm
Trọng người yếu kém chớ xem khinh thường

Người kia TÍN NHIỆM thực lòng
Kết giao hợp tác thành công chân tình
CHO NGƯỜI thuận lợi chính mình
“Gieo gì gặt nấy” phát sinh nhiệm mầu

GIÚP NHAU nên tốt cho nhau
Đối phương nhớ mãi khắc sâu nụ cười
BIẾT NGƯỜI là hiểu rõ người
Tăng cho người khác thuận lời ích thôi

CẢM ƠN luôn miệng trên môi
Đối phương kính nể tới hồi phục ngay
ĐÔI TAY ủng hộ “vỗ tay”
Ngợi khen tán thưởng rất hay lạ lùng

LÒNG NHÂN ÁI dễ sống chung
Nhẹ nhàng vui vẻ hợp cùng say mê
LÒNG LƯƠNG THIỆN chẳng ai chê
Kết đoàn thu phục bạn bè dễ hơn

LẮNG NGHE tich cực người khôn
“ nghe nhiều – nói ít ” hớp hồn kéo lôi
KHOAN DUNG chiếm đoạt lòng người
Thứ tha khuyết điểm rạng ngời tâm thân.

Sưu Tầm ( tổng hợp )
Suy Niệm CHO TRÒN ĐẠO HIẾU


III. THẾ GIAN ĐANG QUA ĐI


Thời giờ vắn vỏi rất mau tàn
Có vợ như kẻ ở độc thân
Than khóc hãy như chẳng khóc lóc
Hân hoan như kẻ không hân hoan

Thời giờ vắn vỏi đâu còn chi !
Mua sắm tưởng như chẳng có gì
Tận hưởng như không được tận hưởng
Thế gian bộ mặt đang qua đi

Suy niệm 1 Cr 7, 29 – 31


IV. CHÚC XUÂN

Tân Xuân kính chúc người người
Tuổi tăng nhân đức hưởng đời tự do
Chúc Xuân hạnh phúc ấm no
Bay cao như én, líu lo rộn ràng

Hương Xuân thoang thoảng dịu dàng
Thương yêu như nắng tơ vàng lung linh
Hoa Xuân thắm nở tươi xinh
Hăng say phục vụ nhiệt tình hân hoan

Vui Xuân tràn ngập hồng ân
Trái tim rực lửa dấn thân sẵn sàng
Bao dung rộng mở thênh thang
Dâng cung điệu nhạc ca vang đất trời.

Lm. Đam Khuất Dũng sss 
Được tạo bởi Blogger.