WGPSG/NSTM -- Đồng cảm với những “Ađam đương đại” vướng bệnh HIV: “Ađam lạnhbịnh, gọi tên Eva và đi trong đêm , đang cần lắm hơi ấm và ánh sáng của Đấng Phục Sinh”.


***

AĐAM LẠNH


Hồn con lạnh, Chúa ơi, hồn con lạnh
Hồn giá băng như hơi thở âm ty
Xác thân con - thở bằng hơi cõi chết
Trong phế nang, đờm dãi nặng như chì

Có lần mình kể chuyện Đức Giám Mục Bùi Chu Giuse Phạm Năng Tĩnh được tấn phong bí mật, dựa theo Hồi Ký của Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng.

Nay xin post bài viết này (của Cha Jos Thanh Bình). Bài viết rất hay, cảm động và hấp dẫn như một câu chuyện ly kỳ. Xin mời đọc để thấy Giáo Hội tại Miền Bắc Việt Nam đã từng chịu đau khổ như thế nào.

LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC CHỈ CÓ 4 NGƯỜI

hình ảnh của một lễ tấn phong giám mục

Hồi đầu tháng 11 năm 1960, sau một ngày Chúa nhật, Đức Giám (Khi đó Đức Cha Tĩnh mới chỉ làm Giám Quản Tông toà) kêu mệt, và thầy phòng bộ nói là Đức Giám ốm nặng. Ngài bỏ cả lễ, cả dậy học và cũng không tiếp khách. Mọi người đều rõ là Đức Giám vốn khoẻ, nhưng người ta lại bảo: Ai vốn khoẻ không mấy khi ốm thì lúc ốm lại hay ốm nặng. Tin Đức Giám ốm nặng truyền đi rất nhanh, đặc biệt là các Dòng nữ tu. Mọi người nghe tin đều sốt sắng cầu nguyện cho Đức Giám. Thầy phòng bộ cũng chuyển lời Đức Giám dậy các nhà chung nhà dòng phải làm tuần 9 ngày cầu xin Đức Mẹ cho Ngài.
Được tạo bởi Blogger.