Lời cầu về miền Trung

Unknown

(Mã số VVYT 17-029)

Con quỳ lại Chúa Trên Trời
Xin Ngài ban phước giúp người Miền Trung
Mùa mưa giông tố bão bùng
Nhà nhà lâm cảnh khốn cùng lầm than.

Lũ về nhà cửa nát tan
Cánh đồng ngập nước đói ăn từng giờ
Điện đường gẫy đổ tả tơi
Sống chung với lũ đứng ngồi không yên.

Không sao thấy được bình yên
Người dân chỉ biết than thân kêu trời
Chắp tay con lạy Chúa Trời
Nhận lời con nguyện giúp người Miền Trung.


Xin cho mưa thuận gió hoà
Người người an mạnh nhà nhà an vui
Xin Ngài nhớ lại năm xưa
Truyền cho biển lặng khi trời bão dông.

Cũng dòng máu đỏ da vàng
Miền trung đau khổ xin dâng lên Ngài.