CHO CON...


Cho con cất tiếng chào đời
Cho con quyền được làm người Cha ban
Cho con chạm đến Suối Ngàn
Từ khi được mẹ cưu mang trong lòng

Mẹ ơi con những ước mong
Một ngày được ngắm ánh hồng ban mai
Khi bình minh dậy hình hài
O oe tiếng khóc phôi thai làm người

Con mong cha mẹ tươi cười
Nhìn con nhỏ bé chào đời trên nôi
Con mang thân phận con người
Mang Hình Ảnh Đấng cứu đời hạ sinh


Chúa Cần Con


Khi con lệ rơi
Người đã lau khô
Khi con băn khoăn
Ngài soi lòng mở trí

Con bán rẻ linh hồn
Ngài đã chuộc lại
Chúa nâng con lên
Và phục hồi danh dự

Cách nào đó Chúa cần con
Ngài cho con sức mạnh
Để có thể đứng lên
Đối diện với thế giới

Theo Mẹ Lên Đường

(Cảm hứng Luca 1,39-56)


Theo Mẹ lên đường tung gieo Tình Chúa yêu thương
Theo Mẹ lên đường mang Chúa đến khắp muôn phương
Vì “Chúa ở cùng Mẹ” Chúa dắt dìu Mẹ
Ngại chi gian khó có Mẹ hằng dẫn đường

Theo Mẹ lên đường Can – vê lời đáp Xin Vâng
Song hành trên đường Tin Chúa dẫu lắm gian truân
Cùng bước trong Tình Mẹ hướng mắt nhìn Mẹ
Đời con vui sống có Mẹ con vững lòng.

Theo Mẹ lên đường trung trinh Lòng Mến tha nhân
Theo Mẹ lên đường dâng hiến với Chúa quyên thân
Dù khó nguy dặm trường sánh bước cùng Mẹ
Nguyện nên men muối thấm đượm vào thế trần.

Được tạo bởi Blogger.