HÃY CÙNG NHAU YÊU TIẾNG VIỆT HƠN

(xin mượn chuyện trong nhà tôi để nói lai rai nhiều thứ khác)


* Con gái tôi năm nay cháu 26 tuổi, trước đây cháu theo học trường RMIT (The Royal Melbourne Institute of Technology), điểm IELTS 7.5, ghi vậy để biết cháu không xa lạ gì với việc nói năng bằng tiếng Anh. Một lần, cách đây mấy năm, khi tôi hỏi: "Con học ngành design thấy sao...", chưa hỏi dứt câu thì nó nói ngay: "Ba, nói tiếng Việt đi ba! Sao ba không nói "thiết kế" mà phải chêm tiếng Anh "design" vô làm gì?". May là bị con gái mình sửa lưng, chớ không phải người ngoài, nên tôi cũng đỡ "quê".
Nhưng kể từ đó trở đi, tôi ráng rèn giũa ý thức về tiếng Việt, người Việt thì dùng tiếng Việt.


TM CN C Phục Sinh 5

Môn Đệ Thầy

(Suy niệm TM Ga 13. 31-35)

Vào giờ cuối bữa tiệc ly
Giu Đa vùng dậy, ra đi bẽ bàng.
Chúa liền nghĩ tới vinh quang
Qua tuần chịu nạn, khải hoàn Phục sinh.
Vinh danh Cha Cả Thiên đình
Cùng Ngôi Hai Chúa hiển vinh muôn đời…
***
Các con yêu dấu ta ơi,
Chỉ còn ít nữa, Thầy rời các con.
Điều răn mới, giữ cho tròn,
Yêu nhau: dấu chỉ là môn đệ Thầy…
Được tạo bởi Blogger.