[Sách] Giáo Dục Nhân Bản của Lm Francois Việt

Quang X Nguyen

Tập Giáo Dục Nhân Bản được biên soạn từ các quyển Giáo Dục Nhân Bản, Người Tu Sĩ Trưởng Thành của Cha Fx. Nguyễn Hữu Tấn và tham khảo một số sách khác để làm tài liệu cho các Chúng Sinh và Tu Sinh trong Giáo phận.

Tập Giáo Dục Nhân Bản xin gửi đến các Bạn Trẻ đặc biệt cho các bạn đang bước theo Ơn Gọi như chút hành trang vào đời.

Tập Giáo Dục Nhân Bản mong là “chút chia sẻ” với các vị Hữu trách huấn luyện ơn gọi trẻ ở các Dòng Tu và các Giáo xứ.

Tập Giáo Dục Nhân Bản còn nhiều thiếu sót, mong được bổ khuyết, để nên như “chút góp phần mọn” vào việc đào tạo người cho tốt Giáo Hội và Xã Hội ngày mai.
Thân ái