Cung Đường Hoàng Hôn

Unknown

 

(Mã số VVYT 17-051)

Biển chiều chợt thoáng dáng anh

Thư sinh tựa bóng dừa xanh bến Rồng

Nồm thơm tóc chị bềnh bồng

Ngát hương đồng nội nụ hồng, hoa khôi …

 

Dọc ngang, cao thấp nẻo đời

Ngoảnh tờ lịch cũ rơi rơi bên lòng

Xuân thì một thoáng đã đông

Nắng hồng chưa nhuộm đã lồng tuyết sương

 

Lợp dày dông bão mái vương

Lâng lâng tay níu dặm thương thương mình

Xoay tròn bao ngã bùng binh

Vệt thời gian cuốn lặng thinh chuỗi lòng

 

Chị ngồi bấm đốt chiều không

Anh đi! Ngày nhớ mưa dông, sấm gào

Chị nằm mắt nhắm miền sao

Chữ con, áo cháu, xu vào, hào ra

 

Vai oằn, lưng trụn, mắt hoa

Ốt khuya, chợ sớm, đông tà, hạ trưa

Tháng ngày chẻ nắng, đan mưa

Mái cao kín giọt, vách sưa bớt lồng

 

Con gieo mầm chữ ngát đồng

Lộc thơm, quả ngọt, chim lồng, vườn hương

Dặm chiều trĩu gánh nhớ thương

Anh về chia sẻ cung đường hoàng hôn…!