Những Tiếng Rao

Unknown

 

(Mã số VVYT 17-047)

Nghe như Tết đã đến gần

Phố làng rạo rực, nhành xuân nụ chồi

Tầng cao vũ khúc rót mời

Điệu rao ngõ vắng mưa rơi cồn cào!

 

Muối đây! Ai muối không nào?

Đồng nhôm sắt vụn, gom vào bán đi

Ai mua xôi nóng, bánh dì

Bánh trôi mật sánh, bánh mì mới ra

 

Giòn thơm bánh rán, bánh đa

Chua cay mặn ngọt bánh dây, bánh bèo

Bánh chưng nếp dẻo, ai nào...

Mua giùm lộc Tết đáng bao nhiêu đồng

 

Tiếng rao trĩu nặng gánh cong

Tiếng rao bề bộn bì trong, sọt ngoài

Tiếng rao vọng mãi phố dài

Chìm vào ngõ khuất, xóm chài, bản sâu

 

Tháng ngày gom nhặt tiếng rao

Giao thừa gặp lại bánh ngào, bánh chưng

Lâng lâng điệp khúc chúc mừng

Rưng rưng hạnh phúc có từng tiếng rao...!