Tình CHúa

Unknown

 

Tình Chúa yêu con

Cao hơn biển cả

Rừng núi bao la

Hân hoan con nhận.

 

Tình Chúa yêu con

Con vui con hát

Ngài ở sa mạc

Con vẫn tìm thấy.

 

Chúa ơi! Chúa ơi!

Ngài dẫn con tới

Con nên người mới

Cách xa lỗi lầm.

 

Chúa là Tình Yêu

Rao giảng Tin Mừng

Dù con bất xứng

Mãi yêu Chúa thôi.

 

* Maria Nguyễn Thị Thúy Hồng

(Giải Ba)