Yêu Thương Xem Thường Đau Khổ

Unknown

(Mã số VVYT 17-044)

Chúa trời tạo dựng muôn loài

Ngài thương tất cả tay ngài tạo ra

Loài người chóp đỉnh thật là

Bao lần lỗi tội tránh xa Chúa trời

 

Ngôi hai xuống thế làm người

Hỡi ơi nhân loại chê Ngài còn chi

Xót thương chẳng có đường đi

Ngài đành dâng trọn xác thì khổ nguy

 

Thế mà nhiều kẻ nghĩ suy

Lời Ngài chúng bỏ ra gì nữa đâu

Trên cây thập tự âu sầu

Ngài đành tự hiến trên đầu mão gai

 

Hỡi ôi Thiên Chúa Ngôi Hai

Dương gian mấy kẻ tìm Ngài kính tin

Quỷ ma chúng lại đi tìm

Dương gian còn lại lặng im kính thờ

 

Thánh Thần Thiên Chúa đơn sơ

Ra tay thánh hóa kẻ mơ về trời

Mặc cho tội ác ngập đời

Thế nhân vẫn cứ được mời bước vô

 

Hãy nhìn xem chiếc lá khô

Hỏi rằng mấy kẻ còn mơ thiên đàng

Yêu thương có sẵn bạc vàng

Bỏ ra sắm sửa trang hoàng lương tâm

 

Giúp người nghèo khó âm thầm

Đó là tình nghĩa nẩy mầm đời sau

Nghĩ suy đến những nỗi đau

Mình mà mang phải ai lau lệ sầu?