Lời kinh tận hiến

vanthoconggiao.net

(mã số VVYT 17-057)


Một thoáng hương trầm bay
Khi quỳ bên cung thánh
Hôm nay con về đây
Dâng hiến trái tim này


Một thoáng hương trầm bay
Tiếng chuông vang vọng mãi
Gọi con hãy về đây
Làm nhân chứng cho Người


Một thoáng hưong trầm bay
Như lời kinh tận hiến
Ơn thánh trên bàn tay
Dẫn đường con bước tiến


Một thoáng hương trầm bay
Ơn thánh rất đong đầy
Me ơi ! Xin ban xuống
Ân phúc đời con đây


Một thoáng hương trầm bay
Lời kinh nguyện mỗi ngày
Xin cuộc đời tận hiến
Đẹp tựa hương trầm bay.