Hạt giống Tình Yêu

UnknownChúa gieo vào con hạt giống lành
Biến đổi đời con ngày thêm xanh
Nhắc nhở con ơi: “Vun đắp nhé”
Hái gặt ơn thánh ở xung quanh.


Đem theo hạt giống gieo mầm xanh
Vào trong xã hội - người ăn năn
Làm cho hạt giống ngày thêm tốt
Đơm hoa kết quả gặt ơn lành.


Đưa tay, ngước mặt lên cõi thiên
Nguyện Ngài tuôn đổ mưa triền miên
Mưa ơn, mưa đầy lòng thương xót
Một lòng yêu Chúa, nguyện trung kiên

* Maria Lê Thị Quỳnh Nga
Gx. Tuy Hòa
Sn: 2000
Giải Triển vọng