Lời cầu nguyện của những người làm kinh doanh

Quang X Nguyen

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM KINH DOANH


Lạy Chúa,
cuộc sống kinh doanh đầy cạnh tranh
và nguy cơ thất bại luôn rình rập.
Khi con bắt tay vào việc,
xin Chúa đến với con.
Xin Chúa là người đồng nghiệp của con,
là người hợp tác với con,
là người bảo trợ cho con.

Xin giúp con lương thiện trong buôn bán,
công bằng và thẳng thắn trong giao dịch.
Xin cho con biết cung cấp cho thị trường
sản phẩm có chất lượng.
Xin cho con làm việc với lòng liêm chính,
trong tinh thần phục vụ.


Khi con làm việc, xin cho con biết:
kiên trì để thực hiện tốt công việc
dù gặp phải gián đoạn liên miên,
dù đối mặt với luật lệ bất công.
Xin giữ con trung tín
cho dù có những cơ hội cám dỗ
để kiếm tiền cách nhanh chóng
trên mồ hôi nước mắt của người anh em con.

Xin giúp con theo tiếng lương tâm.
biết lắng nghe lời Chúa nói
và thấy được ý muốn của Chúa.
Xin cứu con khỏi những tai nạn và rắc rối.
Xin đừng để con tranh cãi không cần thiết.
Xin cho con làm việc với trí óc minh mẫn,
với tâm hồn trong sạch và lương thiện.

Lạy Chúa,
xin nhắc nhớ con rằng:
Con làm việc cho Chúa.
Con đại diện Chúa và mang danh Chúa.
Chúa là người lãnh đạo của con,
là chủ nhân quyền uy của con,
xin giữ an toàn cho con và gia đình con.
Chúa là người điều hành tối thượng của con,
xin cho con một chỗ trên thiên đàng
và cho cả những người con yêu thương.

Lạy Chúa là Chúa của con,
con muốn được nghe Chúa nói:
“Tốt lắm, người giúp việc tốt lành và trung tín,
hãy đến và chung chia niềm vui với chủ của con.”
Amen.

(sưu tầm)