Tiếng gọi Tình Yêu

Unknown
(mã số VVYT 17- 063)

Anh và em hai con người xa lạ
Từ bao giờ nên tình nghĩa thân quen
Anh, anh ơi! Nghe tiếng Chúa gọi mời
Bỏ mối tình tơ vương nơi trần thế.

Anh hãy đi theo tiếng Ngài mời gọi
Đừng bận lòng những gánh nặng trần ai
Em cũng đi theo tiếng Chúa an bài
Mình cùng sống trong Tình Yêu của Chúa.


Rồi mai đây anh sẽ là linh mục
Em cũng sẽ là một người nữ tu
Bỏ tình ta để sống cho tình Chúa
Và trao Ngài trọn vẹn cả con tim.

Tình trần thế bao ngọt ngào hấp dẫn
Nhưng không thể hấp dẫn anh với em
Bởi chúng ta được Thiên Chúa gọi mời
Sống tình yêu của Ngài cho nhân loại.

Ôi Giê-su! Vua tình yêu cứu thế
Xin gìn giữ mối tình của chúng con
Xin cho anh luôn giữ trọn lời thề
Thuộc về Chúa bây giờ và mãi mãi.

Xin cho con một tâm hồn quảng đại
Để sống đúng những điều đã khấn xưa
Sống vâng phục,nghèo khó và khiết tịnh

Để trao Ngài trọn vẹn khối tình con.