Tình chị em

Quang X Nguyen
Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabeth
Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabeth


– Ôi chao, thân gái dặm trường
Một mình Em lại lên đường tới đây
Vui Chị Em được sum vầy
Hàn huyên tâm sự thỏa ngày vắng nhau
Thế nhưng Chị thấy phiền nhiều
Vì Em vất vả vượt đèo đường xa!
– Ôi chao, Chị chớ có lo
Em đi có Chúa cùng đi dọc đường
Dẫu mình ên suốt dặm trường
Nhưng Em đâu có đơn phương đâu mà
Em cầu nguyện dọc đường đi
Lời kinh đưa lối, đường xa hóa gần
– Tạ ơn Chúa, cảm ơn Em
Gioan bé nhỏ nhảy lên đây nè!
Phúc thay Mẹ Chúa nhân từ
Đến đây thăm viếng Chị già này đây!
– Chị ơi, đừng khách sáo hoài!
Em là Em của Chị đây thôi mà
Cảm tạ Thiên Chúa nhân từ
Làm cho Em sự diệu kỳ, Chị ơi!

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thăm Viếng, 31-5-2017