Buông

Quang X Nguyen


Buông những thứ khiến đời xuyến xao
Buông những thứ khiến đời xuyến xao

Buông tay, không phải buông xuôi
Mà buông những thứ khiến đời xuyến xao
Buông phiền muộn với khổ đau
Buông thù hận, chẳng eo xèo gièm pha
Buông hờn giận, chẳng kêu ca
Buông ghen ghét, cố thứ tha mọi người
Buông so sánh, chẳng chê ai
Buông dan díu, chẳng đua đòi so đo
Buông ngờ vực, chẳng lắng lo
Buông buồn tủi, thoát ưu tư
Buông cho thanh thản khi mùa Xuân sang
Buông nhàn rỗi kẻo hư thân
Buông lười biếng, sớm khuya chăm nguyện cầu (*)
Nguyện xin Thiên Chúa chí cao
Giúp con buông thả mọi điều trần gian.Tháng Giêng – 2017(*) Thánh Thomas Aquinas (1225-1274, Linh mục Tiến sĩ) – “Nhàn rỗi là cái búa kẻ thù bổ xuống đầu chúng ta. Ai không cầu nguyện thì như người lính ra trận không có vũ khí”.