Chiếc lá

Unknown
(Mã số VVYT 17-069)
Những chiếc lá màu xanh không còn nữa
Mặc cho mình sắc úa của thời gian
Thu đã sang mang theo mình nỗi sợ
Trở về nguồn cùng với đất hòa tan.


Thế là hết một chặng đời ngắn ngủi
Kịp trở mình khỏi kiếp sống lầm than
Mới ngày nào trong mình căng nhựa sống
Mà giờ đây đã hóa đống tro tàn.

Như chiếc lá kịp cho đời khí thở
Ta kịp gì hay chỉ đáng nén nhang!