Cỏ Dại

Unknown


Đời con cỏ dại Chúa ơi,
Mọn hèn con sống cuộc đời vô danh,
Giữa đồng cỏ,giữa rừng xanh.
Con thân yếu ớt,mong manh giữa đời.
Vô tích sự,nhỏ bé thôi.
Mà sao Chúa đã muôn đời gọi tên.
Cho con cỏ dại vươn lên,
Cho con cuộc sống vượt trên đất cằn,
Vượt lên sau biết bao lần.
Khốc khô sỏi đá,vết hằn nắng thiêu,
Vượt lên sau những tiêu điều,
Cho con cuộc sống mĩ miều..cỏ xanh.
Giọt sương mát,sáng long lanh.
Cho con uống trọn ƠN LÀNH CHÚA ban.
Thân con cỏ dại chóng tàn,
Mà sao Chúa vẫn vô vàn yêu thương.
Thân con cỏ dại bên đường.
Có chi để Chúa bận lòng Chúa ơi.
Tình Yêu Chúa quá cao vời.
Thân con cỏ dại,trọn đời…TẠ ƠN.

                Sg vào mưa.

                Dzuy sơn Tuyền.