Kính hai thánh cả Phêrô và Phaolô

Quang X Nguyen

Hai tông đồ cả mừng chung một ngày
Hai tông đồ cả mừng chung một ngày


Chúa làm những việc lạ lùng
Hai tông đồ cả không cùng một phe
Phêrô chài lưới nhà quê
Bỗng nhiên Chúa gọi đặt tên làm nền.

”Kê Pha là đá vững bền”
Dựng xây Giáo Hội đưa lên làm đầu
Việc Ngài ai thấu được đâu
Phê rô nào hiểu cao sâu lời Thầy.

Đưa chân cất bước con đây
Ngỡ rằng thăng tiến sau nầy vinh thân
Giàu sang ta cũng dự phần
Theo Thầy bảo vệ khi cần có con.

Lời hùng chưa ráo nét son
Gà kia đã gáy như đòn vào tâm
Giật mình thót nhớ lỗi lầm
Tâm lòng quặn thắt! đau thầm lệ vương

Nhưng mà Chúa vẫn yêu thương
Phêrô tỉnh thức canh trường hối nhân
Chúa Giêsu hỏi “ba lần”
Giao quyền chăm sóc ân cần “đàn chiên”.

Hai thánh cột trụ của Giáo hội: Phêrô và Phaolô
Hai thánh cột trụ của Giáo hội: Phêrô và Phaolô

*******
Phao Lô đâu phải tay hiền
Thuộc hàng học thức làm phiền đạo ngay
Hang cùng ngõ hẻm hăng say
Bắt Kitô hữu trói tay lôi về.

Thừng dây buộc chặt kéo lê
Truy lùng khắp nẻo sơn khê giam cầm
Bỗng đang cưỡi ngựa sấm gầm
Ngã văng xuống đất, chóa tầm mắt ai.

Sa-un nghe rõ tiếng Ngài
Sao ngươi tìm bắt ta hoài mà chi?
Thưa Ngài! Ngài đã nói gì?
Giật mình sáng mắt liền đi theo Ngài

Từ đây rao giảng công khai
Xưng là môn đệ của Ngài Giêsu
Bởi xưa tôi đã qúa ngu
Từ nay quyết sống khiêm nhu theo Thầy

Tông đồ dân ngoại từ đây
Nhìn xem Chúa chọn thật hay vô thường
“Trụ Đồng-Đá Tảng” là gương
“Chúa xây Giáo Hội” qủy vương hãi hùng

Nhiệm thay ý Chúa vô cùng
Hai tông đồ cả mừng chung một ngày
“Trụ Đồng-Đá Tảng” khoan thay
“Vững như bàn thạch” mới hay ý Ngài.

Trầm Hương Thơ
28.06.2014