Ném

Unknown


Ừ thì anh ném nỗi buồn
Vào trong thinh lặng hoàng hôn nhuốm mầu
Hỏi em buồn biết để đâu
Chẳng thà anh ném chìm sâu hôn hoàng
Ừ thì anh ném chờ mong
Vào trong quên lãng..khỏi trông những chiều..
Hỏi em “chờ” giá bao nhiêu
Để anh bán hết chi tiêu cuộc đời.
Ừ thì anh ném rã rời
Vào trong tiếng võng à ơi bềnh bồng
Ừ thì anh ném mùa đông
Vào trong ấm áp lửa hồng đêm đêm
Ừ thì anh ném cả em
Vào trong tiếng hát ru êm giấc nồng.
Và rồi anh ném anh luôn
Vào trong THIÊN Ý,suối nguồn yêu thương.

Dzuy sơn Tuyền