Ném

TIN BÀI KHÁCỪ thì anh ném nỗi buồn
Vào trong thinh lặng hoàng hôn nhuốm mầu
Hỏi em buồn biết để đâu
Chẳng thà anh ném chìm sâu hôn hoàng
Ừ thì anh ném chờ mong
Vào trong quên lãng..khỏi trông những chiều..
Hỏi em “chờ” giá bao nhiêu
Để anh bán hết chi tiêu cuộc đời.
Ừ thì anh ném rã rời
Vào trong tiếng võng à ơi bềnh bồng
Ừ thì anh ném mùa đông
Vào trong ấm áp lửa hồng đêm đêm
Ừ thì anh ném cả em
Vào trong tiếng hát ru êm giấc nồng.
Và rồi anh ném anh luôn
Vào trong THIÊN Ý,suối nguồn yêu thương.

Dzuy sơn Tuyền

Về đầu trang