Soi bóng cuộc đời

Quang X Nguyen
Hỏi tâm, tâm có nhẹ nhàng?
Hỏi tâm, tâm có nhẹ nhàng?


Cuộc đời như cánh chim bay
Mới vừa xuân đó mà nay thu rồi

Lá rơi rụng khắp chân đồi
Ươm lên màu nhớ ta ngồi ngẫm ta.

Cuộc đời nào có bao xa
Mới vừa chớp mắt đã qua ngũ tuần
Ai nào giữ mãi được xuân
Hạ qua thu tới bâng khuâng lá vàng.

Hỏi tâm, tâm có nhẹ nhàng?
Khi mùa đông đến cần mang những gì?
Mang theo đầy những sân si?
Mang theo châu báu cu ky một đời?

Mang theo hận lúc sinh thời?
Mang theo một khối nặng lời với nhau?
Mang theo đầy dẫy thương đau?
Mang theo một thuở nát nhàu chia ly?

Mang theo một chút từ bi?
Mang theo ngọc qúy thực thi Lời Ngài?
Mang theo đức nhẫn khoan thai?
Mang theo đức ái, một vài đức nhân.

Mang theo một chút tình thân
Mang theo lời nói ân cần khi nay
Mang theo cả một kiếp này
Khi về bên Chúa trưng bày trắng đen.

Trầm Hương Thơ
09.11.2014